Fons

Defineix un fons per a una única pàgina o per a totes les pàgines del fitxer actiu.

Per accedir a esta orde...

Choose Slide - Properties and then click the Background tab


Les opcions per a este diàleg es descriuen ací.

Please support us!