Pàgina

Defineix l'orientació de la pàgina, els marges, el fons i altres opcions de format.

Per accedir a esta orde...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Page tab


Format del paper

Format

Seleccioneu un format de paper admés per la impressora. També podeu crear una mida de pàgina personalitzada si seleccioneu Usuari i introduïu les mides als quadres Amplària i Alçària.

Amplària

Mostra l'amplària del format del paper que heu seleccionat al quadre Format. Si seleccioneu el format Usuari, introduïu un valor per a l'amplària de la pàgina.

Alçària

Mostra l'alçària del format de paper que heu seleccionat al quadre Format. Si heu seleccionat el format Usuari, introduïu un valor per a l'alçària de la pàgina.

Vertical

L'orientació de la pàgina és vertical.

Horitzontal

L'orientació de la pàgina és horitzontal.

Safata de paper

Seleccioneu la font del paper per a la impressora.

Icona de consell

Si el document utilitza més d'un format de paper, podeu seleccionar una safata diferent per a cada format.


Camp de previsualització

Displays a preview of the current selection.

Marges

Indiqueu la distància entre la vora d'una pàgina impresa i l'àrea imprimible.

Esquerra

Introduïu la distància entre la vora esquerra de la pàgina i les dades. Podeu veure el resultat a la previsualització.

Dreta

Introduïu la distància entre la vora dreta de la pàgina i les dades. Podeu veure el resultat a la previsualització.

Superior

Introduïu la distància entre la vora superior de la pàgina i les dades. Podeu veure el resultat a la previsualització.

Inferior

Introduïu la distància entre la vora inferior de la pàgina i les dades. Podeu veure el resultat a la previsualització.

Format

Indiqueu el format per a la numeració de pàgines.

Ajusta l'objecte al format del paper

Redueix l'escala dels objectes i la mida del tipus de lletra de la pàgina de manera que s'imprimisquen en el format de paper seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!