Menú Forma

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix - En corba

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix - En polígon

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix - En 3D

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix - En objecte de gir en 3D

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix - En mapa de bits

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix - En metafitxer

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix - En vora

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Organitza - Davant de l'objecte

A la barra Dibuix, obriu la barra d'eines Organitza i feu clic a:

Icon In Front of Object

Davant de l'objecte

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Organitza - Darrere de l'objecte

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Behind Object

Darrere de l'objecte

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Organitza - Inverteix

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icona Inverteix

Inverteix

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Combina.

Trieu Forma ▸ Divideix (només al LibreOffice Draw)

Seleccioneu un objecte combinat, obriu-ne el menú contextual i trieu Divideix.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu dues línies o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Connecta.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu una línia que s'haja creat connectant dues línies o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Trenca.

Trieu Forma (només al LibreOffice Draw)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Formes.

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu el menú contextual i trieu Formes - Fusiona

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Formes - Resta

Trieu Forma ▸ Interseca (només al LibreOffice Draw)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Formes - Interseca

Ens cal la vostra ajuda!