Text

Obri un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Text.


Negreta

Posa el text seleccionat en negreta. Si el cursor es troba en una paraula, es posa tota la paraula en negreta. Si la selecció o la paraula ja està en negreta, s'elimina la formatació.

Cursiva

Posa el text seleccionat en cursiva. Si el cursor es troba en una paraula, es posa en cursiva tota la paraula. Si la selecció o la paraula ja està en cursiva, s'elimina la formatació.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Ratllat

Afig una línia al text seleccionat o, si el cursor es troba en una paraula, l'afig a tota la paraula.

Sobreratllat

Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.

Superíndex

Redueix la mida de tipus de lletra del text seleccionat i col·loca el text per sobre de la línia de base.

Subíndex

Redueix la mida de tipus de lletra del text seleccionat i col·loca el text per sota de la línia de base.

Ombra

Afig una ombra a la part dreta i inferior dels caràcters seleccionats.

Contorn

Mostra el contorn dels caràcters seleccionats. Este efecte no funciona en tots els tipus de lletra.

MAJÚSCULES

Changes the selected lowercase characters to uppercase characters.

minúscules

Changes the selected uppercase characters to lower characters.

Canvia entre majúscules i minúscules

Cycles the case of the selected characters between Title Case, Sentence case, UPPERCASE and lowercase.

Majúscules a l'inici de frase

Changes the first letter of the selected characters to an uppercase character.

Capitalize Every Word

Changes the first character of each selected word to an uppercase character.

iNVERTEIX lES mAJÚSCULES i mINÚSCULES

Intercanvia la majusculació de tots els caràcters seleccionats.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Half-width

Changes the selected Asian characters to half-width characters.

Full Width

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Changes the selected Asian characters to Hiragana characters.

Katakana

Changes the selected Asian characters to Katakana characters.

Ens cal la vostra ajuda!