Espaiat

Obri un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Espaiat.


Interlineat: 1

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

Interlineat: 1,5

Defineix l'interlineat a una línia i mitja.

Interlineat: 2

Defineix un interlineat a dues línies.

Augmenta l'espaiat entre paràgrafs

Increases the paragraph spacing above the selected paragraph.

Redueix l'espaiat entre paràgrafs

Decreases the paragraph spacing above the selected paragraph.

Augmenta el sagnat

Increases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the next default tab position. If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is increased.

Redueix el sagnat

Decreases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the previous default tab position. If you previously increased the indentation for several collectively selected paragraphs, this command can decrease the indentation for all of the selected paragraphs.

Ens cal la vostra ajuda!