Espaiat

Obri un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Espaiat.


Senzill

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5 línies

Defineix l'interlineat a una línia i mitja.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Doble

Defineix un interlineat a dues línies.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Augmenta l'espaiat entre paràgrafs

Increases the paragraph spacing above the selected paragraph.

Icon Increase Paragraph Spacing

Increase Paragraph Spacing

Redueix l'espaiat entre paràgrafs

Decreases the paragraph spacing above the selected paragraph.

Icon Decrease Paragraph Spacing

Decrease Paragraph Spacing

Augmenta el sagnat

Increases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the next default tab position. If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is increased.

Icon Increase Indent

Increase Indent

Redueix el sagnat

Decreases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the previous default tab position. If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is decreased.

Icon Decrease Indent

Decrease Indent

Ens cal la vostra ajuda!