Adreça electrònica de la combinació de correu

Especifica la informació de l'usuari i els paràmetres del servidor que s'utilitzaran quan envieu cartes model com a missatges de correu electrònic.

Per accedir a esta orde...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge Email.


Informació d'usuari

Introduïu la informació d'usuari que s'utilitzarà quan envieu missatges de correu electrònic.

El vostre nom

Introduïu el vostre nom.

Adreça electrònica

Introduïu la vostra adreça electrònica per a rebre respostes.

Respon a una altra adreça electrònica

Uses the email address that you enter in the Reply address text box as the reply-to email address.

Adreça de resposta

Enter the address to use for email replies.

Paràmetres del servidor d'eixida (SMTP)

Specify the server settings for outgoing emails.

Nom del servidor

Introduïu el nom del servidor SMTP.

Port

Introduïu el port SMTP.

Utilitza una connexió segura

When available, uses a secure connection to send emails.

Autenticació del servidor

Opens the Server Authentication dialog where you can specify the server authentication settings for secure email.

Comprova els paràmetres

Obri el diàleg Comprova els paràmetres del compte per comprovar els paràmetres actuals.

Ens cal la vostra ajuda!