Adreça electrònica de la combinació de correu

Especifica la informació de l'usuari i els paràmetres del servidor que s'utilitzaran quan envieu cartes model com a missatges de correu electrònic.

Per accedir a esta orde...

Obri un document de text trieu - LibreOffice Writer - Mail Merge


Informació d'usuari

Introduïu la informació d'usuari que s'utilitzarà quan envieu missatges de correu electrònic.

El vostre nom

Introduïu el vostre nom.

Adreça electrònica

Introduïu la vostra adreça electrònica per a rebre respostes.

Respon a una altra adreça electrònica

Usa l'adreça de correu electrònic que introduïu al quadre de text Adreça de resposta com a adreça de correu electrònic de resposta.

Adreça de resposta

Introduïu l'adreça a usar per a les respostes per correu electrònic.

Servidor de correu eixint (només SMTP)

Especifiqueu els paràmetres del servidor per als missatges de correu electrònic ixents.

Nom del servidor

Introduïu el nom del servidor SMTP.

Port

Introduïu el port SMTP.

Utilitza una connexió segura

Quan està disponible, utilitza una connexió segura per a enviar correus electrònics.

Autenticació del servidor

Obri el diàleg Server Authentication on podeu especificar els paràmetres d'autenticació del servidor per a un correu electrònic segur.

Comprova els paràmetres

Obri el diàleg Comprova els paràmetres del compte per comprovar els paràmetres actuals.

Ens cal la vostra ajuda!