Nivell de seguretat

Seleccioneu el nivell de seguretat de macros entre una de les quatre opcions. Les opcions varien segons el nivell de seguretat. Les macros permeses en un nivell de seguretat més alt també es permetran en nivells inferiors.

Molt alta

Només es permetrà executar les macros d'ubicacions de fitxer fiables. Totes les altres macros s'inhabilitaran, estiguen o no signades.

Podeu definir les ubicacions de fitxer fiables a la pàgina Fonts fiables. Es permetrà executar qualsevol macro que es trobe en una ubicació de fitxer fiable.

Alta

Només es permetrà executar macros signades de fonts fiables. Les macros no signades s'inhabilitaran.

Podeu definir les fonts fiables a la pàgina Fonts fiables. Només serà possible executar les macros signades d'una font fiable, i també qualsevol macro que es trobe en una ubicació de fitxer fiable.

Mitjana

Es requerirà una confirmació abans d'executar macros de fonts desconegudes.

Podeu definir les fonts fiables a la pàgina Fonts fiables. Serà possible executar les macros signades d'una font fiable, i també qualsevol macro que es trobe en una ubicació de fitxer fiable. La resta de macros requeriran la vostra confirmació.

Baixa (no recomanat)

Totes les macros s'executaran sense confirmació. Utilitzeu este paràmetre únicament si esteu segur que tots els documents que s'obriran són segurs.

Si establiu que una macro s'inicie de manera automàtica, esta macro potencialment pot malmetre l'equip suprimint fitxers o canviar-ne el nom, per exemple. Este paràmetre no és recomanable si obriu documents d'altres autors.

Ens cal la vostra ajuda!