Connexions

Defineix com s'habiliten les connexions a les fonts de dades.

The Connections facility allows you to stipulate that connections that are no longer needed are not deleted immediately, but are kept free for a certain period of time. If a new connection to the data source is needed in that period, the free connection can be used for this purpose.

Per accedir a esta orde...

Trieu ▸ LibreOffice Base ▸ Connexions.


Connexions disponibles

Habilita la disponibilitat de connexions

Especifica si les connexions triades estan habilitades.

Controladors coneguts al LibreOffice

Mostra una llista de controladors i de dades de connexió definits.

Controlador actual

El controlador seleccionat actualment es mostra a sota de la llista.

Habilita les connexions disponibles per a este controlador

Seleccioneu un controlador de la llista i activeu la casella de selecció Habilita les connexions disponibles per a este controlador per habilitar-ne la connexió.

Temps d'espera (segons)

Defineix el temps en segons després del qual s'alliberarà una connexió habilitada. Podeu establir el temps entre 30 i 600 segons.

Ens cal la vostra ajuda!