Opcions de configuració de la llengua

Defineix les propietats de les llengües addicionals.

Icona de nota

Les pàgines Busca en japonés i Disposició asiàtica només són visibles si l'opció Habilitat per a llengües asiàtiques de la pàgina Llengües està activada i es torna a obrir el diàleg Opcions. La pàgina Disposició complexa de text només és visible si s'ha activat l'opció Habilitat per a la disposició complexa de text (CTL).


Per accedir a esta orde...

Trieu ▸ Configuració de la llengua.


Llengües

Defineix les llengües per defecte i alguns dels altres paràmetres de configuració regional per als documents.

Ajudes a l'escriptura

Especifica les propietats de la verificació ortogràfica, els tesaurus i la partició de mots.

Busca en japonés

Defineix les opcions de busca per a la llengua japonesa.

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Disposició asiàtica

Defineix els paràmetres tipogràfics per defecte per al text asiàtic.

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Disposició complexa de text

Defineix les opcions per a documents amb disposicions complexes de text.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!