Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

Per accedir a esta orde...

Choose - Load/Save - Microsoft Office.


Objectes encastats

La secció d' Objectes incrustats especifica com s'importen i exporten els objectes OLE del Microsoft Office.

Estos paràmetres són vàlids quan no existeix cap servidor OLE de Microsoft (per exemple, en el UNIX) o quan no hi ha cap servidor OLE del LibreOffice preparat per editar els objectes OLE.

Si hi ha algun servidor OLE actiu per a l'objecte incrustat, s'utilitzarà este servidor OLE per gestionar l'objecte.

Si no hi ha cap servidor OLE actiu per a objectes del MathType, estos objectes es poden convertir en objectes del LibreOffice Math. Per poder fer la conversió, els objectes del MathType incrustats no poden tindre unes especificacions posteriors a les del MathType 3.1.

Quadre de llista

El camp Quadre de llista mostra les entrades del parell d'objectes OLE que es poden convertir quan es carreguen al LibreOffice (L) i/o quan es guarden en format Microsoft (S).

Activeu la casella de la columna [C] de davant de l'entrada si l'objecte OLE de Microsoft s'ha de convertir en l'objecte OLE del LibreOffice especificat en carregar un document de Microsoft al LibreOffice.

Activeu la casella de la columna [D] de davant de l'entrada si l'objecte OLE del LibreOffice s'ha de convertir en l'objecte OLE de Microsoft especificat en guardar un document en format de fitxer de Microsoft.

Fons del caràcter

Microsoft Office has two character attributes similar to LibreOffice character background. Select the appropriate attribute (highlighting or shading) which you would like to use during export to Microsoft Office file formats.

Please support us!