Propietats VBA

Especifica les propietats generals per carregar i guardar documents del Microsoft Office amb codi VBA (Visual Basic for Applications).

Per accedir a esta orde...

Trieu ▸ Carrega/guarda ▸ Propietats VBA.


Imatge d'opcions de carregar/guardar

Microsoft Word 97/2000/XP

Selecciona els paràmetres per als documents del Microsoft Word.

Carrega el codi del Basic

Carrega i guarda el codi del Basic d'un document de Microsoft com un mòdul especial del LibreOffice Basic juntament amb el document. El codi del Microsoft Basic desactivat és visible a l'EID del LibreOffice Basic entre Sub i End Sub. Podeu editar el codi. En guardar el document en format del LibreOffice, també es guarda el codi del Basic. En canvi, si guardeu en un altre format, no es guardarà el codi de l'EID del LibreOffice Basic.

Codi executable

El codi VBA es carregarà a punt per executar-se. Si no activeu esta casella de selecció, el codi es marcarà com a comentari per poder-lo revisar, però no s'executarà.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Guarda el codi del Basic original

Especifica que el codi del Microsoft Basic original contingut al document es manté en una memòria interna especial mentre el document està carregat al LibreOffice. En guardar el document en format Microsoft, el Microsoft Basic es guarda de nou amb el codi sense canvis.

En guardar en un format diferent del format de Microsoft, el codi del Microsoft Basic no es guarda. Per exemple, si el document conté codi del Microsoft Basic i el guardeu en format del LibreOffice, se vos avisarà que el codi del Microsoft Basic no es guardarà.

La casella de selecció Guarda el codi del Basic original té prioritat sobre Carrega el codi del Basic. Si les dues caselles estan activades i editeu el codi del Basic inhabilitat a l'EID del LibreOffice Basic, el codi original del Microsoft Basic es guardarà quan guardeu en format de Microsoft. Apareixerà un missatge informatiu.

Per suprimir qualsevol possible virus de macro del document del Microsoft Basic, desactiveu la casella de selecció Guarda el codi del Basic original i guardeu el document en format Microsoft. El document es desarà sense el codi del Microsoft Basic.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Especifica els paràmetres per a documents del Microsoft Excel.

Carrega el codi del Basic

Carrega i guarda el codi del Basic d'un document de Microsoft com un mòdul especial del LibreOffice Basic juntament amb el document. El codi del Microsoft Basic desactivat és visible a l'EID del LibreOffice Basic entre Sub i End Sub. Podeu editar el codi. En guardar el document en format del LibreOffice, també es guarda el codi del Basic. En canvi, si guardeu en un altre format, no es guardarà el codi de l'EID del LibreOffice Basic.

Codi executable

El codi VBA es carregarà a punt per executar-se. Si no activeu esta casella de selecció, el codi es marcarà com a comentari per poder-lo revisar, però no s'executarà.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Guarda el codi del Basic original

Especifica que el codi del Microsoft Basic original contingut al document es manté en una memòria interna especial mentre el document està carregat al LibreOffice. En guardar el document en format Microsoft, el Microsoft Basic es guarda de nou amb el codi sense canvis.

En guardar en un format diferent del format de Microsoft, el codi del Microsoft Basic no es guarda. Per exemple, si el document conté codi del Microsoft Basic i el guardeu en format del LibreOffice, se vos avisarà que el codi del Microsoft Basic no es guardarà.

La casella de selecció Guarda el codi del Basic original té prioritat sobre Carrega el codi del Basic. Si les dues caselles estan activades i editeu el codi del Basic inhabilitat a l'EID del LibreOffice Basic, el codi original del Microsoft Basic es guardarà quan guardeu en format de Microsoft. Apareixerà un missatge informatiu.

Per suprimir qualsevol possible virus de macro del document del Microsoft Basic, desactiveu la casella de selecció Guarda el codi del Basic original i guardeu el document en format Microsoft. El document es desarà sense el codi del Microsoft Basic.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Especifica els paràmetres per a documents del Microsoft PowerPoint.

Carrega el codi del Basic

Carrega i guarda el codi del Basic d'un document de Microsoft com un mòdul especial del LibreOffice Basic juntament amb el document. El codi del Microsoft Basic desactivat és visible a l'EID del LibreOffice Basic entre Sub i End Sub. Podeu editar el codi. En guardar el document en format del LibreOffice, també es guarda el codi del Basic. En canvi, si guardeu en un altre format, no es guardarà el codi de l'EID del LibreOffice Basic.

Guarda el codi del Basic original

Especifica que el codi del Microsoft Basic original contingut al document es manté en una memòria interna especial mentre el document està carregat al LibreOffice. En guardar el document en format Microsoft, el Microsoft Basic es guarda de nou amb el codi sense canvis.

En guardar en un format diferent del format de Microsoft, el codi del Microsoft Basic no es guarda. Per exemple, si el document conté codi del Microsoft Basic i el guardeu en format del LibreOffice, se vos avisarà que el codi del Microsoft Basic no es guardarà.

La casella de selecció Guarda el codi del Basic original té prioritat sobre Carrega el codi del Basic. Si les dues caselles estan activades i editeu el codi del Basic inhabilitat a l'EID del LibreOffice Basic, el codi original del Microsoft Basic es guardarà quan guardeu en format de Microsoft. Apareixerà un missatge informatiu.

Per suprimir qualsevol possible virus de macro del document del Microsoft Basic, desactiveu la casella de selecció Guarda el codi del Basic original i guardeu el document en format Microsoft. El document es desarà sense el codi del Microsoft Basic.

Ens cal la vostra ajuda!