General

Permet definir les opcions generals per als documents de dibuix o de presentació.

Per accedir a esta orde...

Obriu un document de presentació i trieu ▸ LibreOffice Impress/LibreOffice Draw ▸ General


Diàleg d'opcions generals de l'Impress

Objectes de text

Permet l'edició ràpida

Si esta opció està activada, podeu editar el text immediatament després de fer clic en un objecte de text. Si està desactivada, heu de fer doble clic per editar-lo.

Selecciona només àrees de text

Indica si s'ha de seleccionar un quadre de text fent clic al text.

A l'àrea del quadre de text que no està omplit amb text es pot seleccionar un objecte darrere del quadre de text.

Paràmetres

Utilitza la memòria cau per al fons

Indica si s'ha d'utilitzar la memòria cau per a mostrar els objectes a la diapositiva mestra. Això accelera la visualització. Desmarca l'opció Usa la memòria cau del fons si voleu mostrar el canvi de contingut a la diapositiva mestra.

Copia en moure

Si està activada es crearà una còpia quan moveu un objecte mentre manteniu premuda l'ordre . s'aplicarà el mateix per a girar i canviar la mida de l'objecte. L'objecte original romandrà en la seua posició i mida actual.

Objectes sempre movibles

Especifica que voleu moure un objecte amb l'eina Gira activada. Si no s'ha activat Objectes sempre movibles, l'eina Gira només servirà per a girar objectes.

No distorsionis els objectes a les corbes (només en dibuixos)

Manté l'alineació relativa dels punts de Bézier i els objectes de dibuix 2D entre si quan distorsioneu l'objecte.

Unitat de mesura

Determines the Unit of measurement for presentations.

Tabuladors

Estableix l'espai entre les tabulacions.

Compatibilitat (paràmetres específics del document)

Ens cal la vostra ajuda!