Imprimeix

Determina els paràmetres de la impressora per als fulls de càlcul.

▸ LibreOffice Calc ▸ Imprimeix defineix els paràmetres de tots els fulls de càlcul. Per definir els paràmetres únicament per al document actual, seleccioneu Fitxer ▸ Imprimeix i feu clic al botó Opcions.

Per accedir a esta orde...

Trieu ▸ LibreOffice Calc ▸ Imprimeix.


Pàgines

Suprimeix l'eixida de pàgines buides

Especifica que no s'imprimeixen les pàgines buides que no tenen contingut de cel·les ni objectes de dibuix. Els atributs de cel·la com ara colors de vora o de fons no es consideren contingut de cel·la. Les pàgines buides no es compten a la numeració de pàgines.

Fulls

Imprimeix només els fulls seleccionats

Especifica que només s'imprimeix el contingut dels fulls seleccionats, encara que indiqueu un interval més ampli al diàleg Fitxer ▸ Imprimeix o al diàleg Format ▸ Àrees d'impressió. No s'imprimirà el contingut dels fulls que no s'hagen seleccionat.

Icona de consell

Per seleccionar més d'un full, feu clic als noms de full al marge inferior de l'espai de treball mentre manteniu premuda la tecla Ctrl.


Ens cal la vostra ajuda!