General

Defineix els paràmetres generals per als documents de full de càlcul.

Per accedir a esta orde...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Mètrica

Unitat de mesura

Defineix la unitat de mesura en els full de càlcul.

Tabuladors

Defineix la distància dels tabuladors.

Actualització

Actualitza els enllaços en carregar

Icona d'avís

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice ‚Äď Security.


Sempre

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

Icona d'avís

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


A petició

Actualitza els enllaços només en sol·licitar-ho en carregar el document.

Mai

Els enllaços no s'actualitzen mai en carregar un document.

Paràmetres d'entrada

Mou la selecció en prémer Retorn

Determina la direcció en què es mourà el cursor al full de càlcul després de prémer la tecla Retorn.

Commuta al mode d'edició en prémer Retorn

Vos permet editar immediatament la cel·la seleccionada després de prémer la tecla Retorn.

Amplia la formatació

Specifies whether to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells. If, for example, the contents of the selected cell have the bold attribute, this bold attribute will also apply to adjacent cells. Cells that already have a special format will not be modified by this function. You can see the range in question by pressing the + * (multiplication sign on the number pad) shortcut. This format also applies to all new values inserted within this range. The normal default settings apply to cells outside this range.

Amplia les referències quan s'inserisquen noves columnes/files

Especifica si s'estenen les referències en inserir columnes o files adjacents a l'interval de referència. Això només és possible si l'interval de referència, on s'insereix la columna o la fila, originalment s'estenia com a mínim en dues cel·les en la direcció desitjada.

Exemple: si en una f√≥rmula es fa refer√®ncia a l'interval A1:B1 i inseriu una columna nova despr√©s de la columna B, la refer√®ncia s'estendr√† a A1:C1. Si es fa refer√®ncia a l'interval A1:B1 i s'insereix una fila nova a sota de la fila 1, la refer√®ncia no s'estendr√†, perqu√® nom√©s hi haur√† una √ļnica cel¬∑la en direcci√≥ vertical.

Quan inseriu files o columnes al mig d'una àrea de referència, la referència sempre s'amplia.

Realça la selecció a les capçaleres de columnes/files

Especifica si es realcen les capçaleres de columna i de fila de les columnes o files seleccionades.

Utilitza la mètrica de la impressora per a la formatació de text

Especifica que la mètrica de la impressora s'aplica per imprimir i també per formatar la visualització en pantalla. Si esta casella no està activada, s'utilitzarà un disseny independent de la impressora per a la visualització en pantalla i per a la impressió.

Mostra un avís de sobreescriptura en enganxar dades

Especifica que quan enganxeu cel·les del porta-retalls a un interval de cel·les que no estiga buit aparega un avís.

Position cell reference with selection

With the option set, expanding a selection (with +Shift+Down/Up) jumps to the end of the range in the column that was added as last to the initial selection. When the option is not set, expanding a selection (with +Shift +Down/Up) jumps to the end of the range in the column where selecting the cell range was started. The same of course applies when extending a selection on rows, with + Shift+Left/Right.

Please support us!