Visualització

Defineix quins elements de la finestra principal del LibreOffice del del Calc es mostren. També podeu mostrar o ocultar el ressaltat dels valors a les taules.

Per accedir a esta orde...

Obriu un full de càlcul i trieu ▸ LibreOffice Calc ▸ Visualització.


Ajudes visuals

Especifica quines línies es mostren.

Línies de la graella

Specifies when grid lines will be displayed. Default is to display grid lines only on cells that do not have a background color. You can choose to also display grid lines on cells with background color, or to hide them. For printing, choose Format - Page Style - Sheet and mark the Grid check box.

Color

Especifica un color per a les línies de graella al document actual. Per a visualitzar el color de línia de la graella guardada amb el document, aneu a ▸ LibreOffice ▸ Colors de l'aplicació, i a Esquema cerqueu l'entrada Full de càlcul ▸ Línies de la graella i establiu el color en «Automàtic».

Salts de pàgina

Indica si s'han de veure els salts de pàgina dins d'una àrea d'impressió definida.

Línies d'ajuda en moure

Indica si s'han de visualitzar les guies en moure dibuixos marcs gràfics i altres objectes. aquestes guies vos ajuden a alinear els objectes.

Visualització

Permet seleccionar diverses opcions per a la visualització en pantalla.

Fórmules

Especifica si s'han de mostrar fórmules en comptes de resultats a les cel·les.

Valors zero

Indica si es mostren els nombres amb el valor de 0.

Indicador de comentaris

Especifica que s'incloga un petit rectangle a l'extrem superior dret d'una cel·la per indicar que existeix un comentari. El comentari només es mostrarà quan s'habilitin els consells a LibreOffice - General del quadre de diàleg Opcions.

Per mostrar una comentari de manera permanent, seleccioneu l'orde Mostra el comentari del menú contextual de la cel·la.

Podeu escriure i editar comentaris mitjançant l'orde Insereix ▸ Comentari. Per editar els comentaris que es mostren de manera permanent, feu clic al quadre de comentari. Feu clic al Navegador i a l'entrada Comentaris podreu visualitzar tots els comentaris del document actual. Si feu doble clic en un comentari al Navegador, el cursor saltarà a la cel·la que continga el comentari.

Formula indicator and hint

Draws a blue triangle in the bottom-left corner of a cell that contains a formula. When pointing over the blue triangle, the formula is shown in a tool tip even if a different cell is selected.

Realçament dels valors

Activeu la casella Realçament dels valors per a mostrar el contingut de les cel·les de colors diferents, segons el tipus. Les cel·les de text es formaten de color negre, les cel·les de fórmules de color verd, les cel·les de nombres de color blau i les cel·les protegies amb fons gris clar, independentment de quin format de visualització s'haja triat.

warning

Si esta orde és activa, els colors assignats al document no es mostren fins que no es desactiva la funció.


Àncora

Especifica si es mostra la icona d'àncora quan se selecciona un objecte inserit, com ara un gràfic.

Desbordament de text

Si una cel·la conté text més extens que l'amplària de la cel·la, este text es mostra damunt les cel·les buides adjacents de la mateixa fila. Si no hi ha cel·les buides adjacents, es mostra un petit triangle a la vora de la cel·la per indicar que el text continua.

Mostra les referències en color

>Especifica que cada referència es realça en color a la fórmula. Els intervals de cel·les també queden envoltats amb una vora de color quan se selecciona per a l'edició la cel·la que conté la referència.

Objectes

Defineix si cal mostrar o amagar els objectes de fins a tres grups d'objectes.

Objectes/Gràfics

Defineix si els objectes i les imatges estan visibles o ocults.

Diagrames

Defineix si els diagrames del document estan visibles o ocults.

Objectes de dibuix

Defineix si els objectes de dibuix del documetn estan visibles o ocults.

Escala

Sincronitza els fulls

Si està activada, es mostren tots els fulls amb el mateix factor d'escala. Si no ho està, cada full pot tindre el seu propi factor d'escala.

Finestra

Especifica si els elements de l'ajuda apareixeran o no a la taula.

Capçaleres de columnes/fies

Especifica si s'han de mostrar les capçaleres de fila i columna.

Barra de desplaçament horitzontal

Especifica si es mostra una barra de desplaçament vertical a la dreta de la finestra del document.

Barra de desplaçament vertical

Especifica si es mostra una barra de desplaçament vertical a la dreta de la finestra del document.

Pestanyes del full

Especifica si es mostren les pestanyes dels fulls a la part inferior del document de full de càlcul. Si esta casella no està activada, només vos podreu moure entre els fulls a través del . Tingueu en compte que hi ha un botó lliscant entre la barra de desplaçament horitzontal i les pestanyes del full que es pot establir en un extrem.

Símbols d'esquema

Si heu definit un , l'opció Símbols d'esquema especifica si es veuran els símbols d'esquema al full.

Ens cal la vostra ajuda!