Graella

Especifica els paràmetres per a la graella configurable de les pàgines d'un document. Aquesta graella vos ajuda a determinar la posició exacta dels vostres objectes. També podeu alinear aquesta graella amb la graella d'ajustament «magnètic».

Per accedir a esta orde...

Trieu ▸ LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web ▸ Graella.


Graella

Ajusta a la graella

Especifica si cal moure marcs, elements de dibuix i controls només entre punts de graella. Per a canviar l'estat de la graella d'ajustament només per a l'acció actual, arrossegueu un objecte mentre manteniu premuda la tecla .

Graella visible

Especifica si s'ha de mostrar la graella.

Resolució

Horitzontal

Defines the unit of measure for the spacing between grid points on the X-axis.

Vertical

Defines the grid points spacing in the desired unit of measurement on the Y-axis.

Subdivisió

Horitzontal

Indiqueu el nombre d'espais intermedis entre els punts de la graella a l'eix X.

Vertical

Indiqueu el nombre d'espais intermedis entre els punts de la graella a l'eix Y.

Sincronitza els eixos

Specifies whether to change the current grid settings symmetrically. The resolution and subdivision for the X and Y axes remain the same.

Definiu el color de la graella a - LibreOffice - Aparença.

Ens cal la vostra ajuda!