Llegenda automàtica

Especifica els paràmetres per a les llegendes que s'afigen automàticament als objectes inserits.

Per accedir a esta orde...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Afig llegendes automàticament en inserir

Seleccioneu el tipus d'objecte per al qual seran vàlids els paràmetres de llegenda automàtica.

Llegenda

Defineix les opcions que s'aplicaran al tipus d'objecte seleccionat. Estes opcions són idèntiques a les del menú Insereix - Llegenda, que està disponible quan se selecciona un objecte. A sota dels paràmetres hi ha una previsualització de la categoria d'objecte, i també el tipus de numeració.

Categoria

Especifica la categoria de l'objecte seleccionat.

Numeració

Specifies the type of numbering required.

Separador

Defineix el caràcter que es mostrarà després del número de l'encapçalament o del nivell de capítol.

Càrrec

Determines the position of the caption with respect to the object.

Numeració per capítols

Nivell

Especifica els encapçalaments o els nivells de capítol on voleu que comence la numeració.

Separator

Defineix el caràcter que es mostrarà després del número de l'encapçalament o del nivell de capítol.

Categoria i format del marc

Estil de caràcter

Specifies the character style of the caption paragraph.

Aplica la vora i l'ombra

Applies the border and shadow of the object to the caption frame.

Please support us!