Compatibilitat

Especifica els paràmetres de compatibilitat per als documents de text. Estes opcions ajuden a ajustar el LibreOffice en importar documents del Microsoft Word.

Per accedir a esta orde...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


Icona de nota

Alguns dels paràmetres definits ací només són vàlids per al document actual i s'han de definir per separat per a cada document.


Utilitza la mètrica de la impressora per a la formatació del document

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Icona de nota

Si definiu esta opció per al document actual i, a continuació, guardeu el document, per exemple, en un format binari més antic, esta opció no es desarà. Si més avant obriu el fitxer amb el format més antic, esta opció estarà definida per defecte.


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at tops of pages

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

Icona de nota

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


Usa la formatació de tabulació de l'OpenOffice.org 1.1

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

En documents de text creats per la versió actual del Writer, s'utilitza per defecte la gestió de tabuladors nous. En documents creats per versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0, s'aplica la gestió de tabuladors utilitzada anteriorment.

No afiges interlineat (espai addicional) entre les línies del text

Especifica que no s'afig interlineat addicional (espai addicional) entre les línies de text, fins i tot si el tipus de lletra que s'està utilitzant conté un atribut d'interlineat addicional.

En documents de text creats per la versió actual del Writer, l'interlineat addicional s'utilitza per defecte. En documents creats per versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o OpenOffice.org 2.0, no s'utilitza l'interlineat addicional.

Utilitza l'interlineat de l'OpenOffice.org 1.1

Si l'opció està desactivada, s'aplicarà un procés nou per formatar les línies de text amb interlineat proporcional. Si l'opció està activada, s'aplicarà el mètode anterior per formatar les línies de text amb un interlineat proporcional.

Als documents de text creats amb la versió actual del Writer i als documents de versions actuals del Microsoft Word, s'utilitza el procés nou. Als documents de text creats amb versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0, s'utilitza el procés anterior.

Afig espaiat de taules i paràgraf a la part inferior de les cel·les de la taula

Especifica que l'espaiat inferior s'afig a un par√†graf, fins i tot si √©s l'√ļltim par√†graf d'una cel¬∑la de la taula.

If the option is off, table cells will be formatted as in Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0. If the option is on, an alternative method of formatting table cells will be applied. The option is on by default for new documents created with LibreOffice and for documents imported from Microsoft Word format.

Usa el posicionament d'objectes de l'OpenOffice.org 1.1

Especifica com s'ha de calcular la posició dels objectes flotants ancorats a un caràcter o a un paràgraf respecte de la part superior i inferior de l'espaiat del paràgraf.

Si l'opció està activada, els objectes flotants es col·loquen com a les versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0. Si l'opció està desactivada, els objectes flotants es col·loquen mitjançant un mètode alternatiu similar al mètode utilitzat pel Microsoft Word.

The option will be set to off for new documents. For Writer documents created by a version prior to OpenOffice.org 2.0 the option is on.

Utilitza l'ajustament del text al voltant dels objectes de l'OpenOffice 1.1

Microsoft Word and Writer have different approaches on wrapping text around floating screen objects. Floating screen object are Writer frames and drawing objects, and the objects 'text box', 'graphic', 'frame', 'picture' etc. in Microsoft Word.

In Microsoft Word and in current versions of Writer, page header/footer content and footnote/endnote content does not wrap around floating screen objects. Text body content wraps around floating screen objects which are anchored in the page header.

A les versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0, succe√Įa el contrari.

Si l'opció està desactivada, que és el paràmetre per defecte, s'aplicarà l'ajustament del text nou. Si l'opció està activada, s'aplicarà l'ajustament del text anterior.

Considera l'ajustament d'estil quan es posicionin els objectes

Especifica com ha de funcionar el complex procés de col·locar els objectes flotants que estan ancorats a un caràcter o paràgraf. A les versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0 s'utilitzava un procés iteratiu, mentre que a les versions actuals s'utilitza un procés senzill, que és similar al mateix procés del Microsoft Word.

Si l'opció està desactivada, s'utilitza el procés iteratiu per al posicionament d'objectes que s'utilitzava anteriorment al LibreOffice. Si l'opció està activada, s'utilitza el procés senzill nou per garantir la compatibilitat amb els documents del Microsoft Word.

Amplia la separació de paraules a les línies de paràgrafs justificats amb salts de línia manuals

Si l'opció està habilitada, el Writer afig espaiat entre paraules, en línies que acaben amb Maj+Retorn en paràgrafs justificats. Si està inhabilitada, l'espaiat entre paraules no s'ampliarà per justificar les línies.

Este paràmetre està activat per defecte en documents de text .odt. Es desarà i es carregarà amb el document en el format de document de text .odt. Este paràmetre no es pot guardar en documents de text .sxw anteriors, i per això està desactivat per als documents de text .sxw.

Tolerate white lines of PDF page backgrounds for compatibility with old documents

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

Utilitza com a valor per defecte

Feu-hi clic per utilitzar els paràmetres actuals d'esta pestanya com a valor per defecte per a properes sessions amb el LibreOffice.

Els par√†metres per defecte estan definits com s'indica a continuaci√≥. Les opcions seg√ľents estan habilitades, mentre que la resta d'opcions han d'estar inhabilitades:

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. Afig espaiat de taules i paràgraf a la part inferior de les cel·les de la taula

  4. Amplia la separació de paraules a les línies de paràgrafs justificats amb salts de línia manuals

Please support us!