Compatibilitat

Especifica els paràmetres de compatibilitat per als documents de text. Estes opcions ajuden a ajustar el LibreOffice en importar documents del Microsoft Word.

Per accedir a esta orde...

Obriu un document de text i trieu ‚Ėł LibreOffice Writer ‚Ėł Compatibilitat.


note

Alguns dels paràmetres definits ací només són vàlids per al document actual i s'han de definir per separat per a cada document.


Afig espai entre els paràgrafs i taules

Al LibreOffice Writer, l'espaiat del paràgraf no es defineix de la mateixa manera que als documents del Microsoft Word. Si heu definit l'espaiat entre dos paràgrafs o taules, aquest espaiat també s'afegirà als documents corresponents del Word.

L'opció indica si s'ha d'afegir espaiat entre paràgrafs i taules compatible amb el Microsoft Word als documents de text del LibreOffice Writer.

Add paragraph and table spacing at top of first page and page breaks

Especifica si l'espaiat de paràgraf de la part superior de la pàgina també serà efectiu al principi d'una pàgina o d'una columna si el paràgraf és a la primera pàgina del document. Aquesta opció també s'aplica als salts de pàgina.

note

Si importeu un document del Word, els espais s'afigen automàticament durant la conversió.


Usa la formatació de tabulació de l'OpenOffice.org 1.1

Especifica com s'han d'alinear el text i els tabuladors més enllà del marge dret, i també com s'han de gestionar els tabuladors decimals i els tabuladors propers a un salt de línia. Si aquesta casella de selecció no està activada, els tabuladors es gestionen de la mateixa manera que en altres aplicacions de l'Office.

En documents de text creats per la versió actual del Writer, s'utilitza per defecte la gestió de tabuladors nous. En documents creats per versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0, s'aplica la gestió de tabuladors utilitzada anteriorment.

No afiges interlineat (espai addicional) entre les línies del text

Especifica que no s'afig interlineat addicional (espai addicional) entre les línies de text, fins i tot si el tipus de lletra que s'està utilitzant conté un atribut d'interlineat addicional.

En documents de text creats per la versió actual del Writer, l'interlineat addicional s'utilitza per defecte. En documents creats per versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o OpenOffice.org 2.0, no s'utilitza l'interlineat addicional.

Utilitza l'interlineat de l'OpenOffice.org 1.1

Si l'opció està desactivada, s'aplicarà un procés nou per formatar les línies de text amb interlineat proporcional. Si l'opció està activada, s'aplicarà el mètode anterior per formatar les línies de text amb un interlineat proporcional.

Als documents de text creats amb la versió actual del Writer i als documents de versions actuals del Microsoft Word, s'utilitza el procés nou. Als documents de text creats amb versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0, s'utilitza el procés anterior.

Afig espaiat de taules i paràgraf a la part inferior de les cel·les de la taula

Especifica que l'espaiat inferior s'afig a un par√†graf, fins i tot si √©s l'√ļltim par√†graf d'una cel¬∑la de la taula.

Si l'opció està desactivada, les cel·les de la taula es formataran com a les versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0. Si l'opció està activada, s'aplicarà un mètode alternatiu per a formatar les cel·les de la taula. Aquesta opció està activada per defecte per als documents nous creats amb el LibreOffice i per als documents importats des del format del Microsoft Word.

Usa el posicionament d'objectes de l'OpenOffice.org 1.1

Especifica com s'ha de calcular la posició dels objectes flotants ancorats a un caràcter o a un paràgraf respecte de la part superior i inferior de l'espaiat del paràgraf.

Si l'opció està activada, els objectes flotants es col·loquen com a les versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0. Si l'opció està desactivada, els objectes flotants es col·loquen mitjançant un mètode alternatiu similar al mètode utilitzat pel Microsoft Word.

L'opció estarà desactivada per als documents nous. Per als documents del Writer creats amb una versió anterior a l'OpenOffice.org 2.0 l'opció estarà activada.

Utilitza l'ajustament del text al voltant dels objectes de l'OpenOffice 1.1

El Microsoft Word i el Writer tenen punts de vista diferents sobre l'ajustament de text al voltant d'objectes flotants de pantalla. Al Writer, els objectes flotants de pantalla s√≥n els marcs i els dibuixos, mentre que al Microsoft Word ho s√≥n els ¬ęquadres de text¬Ľ, els ¬ęgr√†fics¬Ľ, els ¬ęmarcs¬Ľ, les ¬ęimatges¬Ľ, etc.

Al Microsoft Word i a les versions actuals del Writer, el contingut de la capçalera i el peu de pàgina i el contingut de les notes al peu i les notes finals no s'ajusta al voltant dels objectes flotants de pantalla. El contingut del cos del text s'ajusta al voltant dels objectes flotants de pantalla que estan ancorats a la capçalera de pàgina.

A les versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0, succe√Įa el contrari.

Si l'opció està desactivada, que és el paràmetre per defecte, s'aplicarà l'ajustament del text nou. Si l'opció està activada, s'aplicarà l'ajustament del text anterior.

Considera l'ajustament d'estil quan es posicionin els objectes

Especifica com ha de funcionar el complex procés de col·locar els objectes flotants que estan ancorats a un caràcter o paràgraf. A les versions del Writer anteriors a l'StarOffice 8 o l'OpenOffice.org 2.0 s'utilitzava un procés iteratiu, mentre que a les versions actuals s'utilitza un procés senzill, que és similar al mateix procés del Microsoft Word.

Si l'opció està desactivada, s'utilitza el procés iteratiu per al posicionament d'objectes que s'utilitzava anteriorment al LibreOffice. Si l'opció està activada, s'utilitza el procés senzill nou per garantir la compatibilitat amb els documents del Microsoft Word.

Justify lines with a manual line break in justified paragraphs

Si l'opció està habilitada, el Writer afig espaiat entre paraules, en línies que acaben amb Maj+Retorn en paràgrafs justificats. Si està inhabilitada, l'espaiat entre paraules no s'ampliarà per justificar les línies.

Este paràmetre està activat per defecte en documents de text .odt. Es desarà i es carregarà amb el document en el format de document de text .odt. Este paràmetre no es pot guardar en documents de text .sxw anteriors, i per això està desactivat per als documents de text .sxw.

Tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

Utilitza com a valor per defecte

Feu-hi clic per utilitzar els paràmetres actuals d'esta pestanya com a valor per defecte per a properes sessions amb el LibreOffice.

Els par√†metres per defecte estan definits com s'indica a continuaci√≥. Les opcions seg√ľents estan habilitades, mentre que la resta d'opcions han d'estar inhabilitades:

  1. Afig espai entre els paràgrafs i taules

  2. Afig un espai de paràgraf i taula a la part superior de les pàgines

  3. Afig espaiat de taules i paràgraf a la part inferior de les cel·les de la taula

  4. Amplia la separació de paraules a les línies de paràgrafs justificats amb salts de línia manuals

Ens cal la vostra ajuda!