General

Especifica els paràmetres generals per als documents de text.

Per accedir a esta orde...

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ General.


Actualització

Actualitza els enllaços en carregar

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Sempre

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


A petició

Actualitza els enllaços només en sol·licitar-ho en carregar el document.

Mai

Els enllaços no s'actualitzen mai en carregar un document.

Automàticament

Camps

Els continguts de tots els camps s'actualitzen automàticament sempre que el contingut de la pantalla es mostra com a nou. Encara que esta casella no estiga activada, alguns camps s'actualitzen cada vegada que es produeix una condició especial. A la taula següent s'enumeren els camps que s'actualitzen sense tindre en compte esta casella de selecció.

Condició

Camps actualitzats automàticament

Impressió del document (també exportació a PDF)

Autor, Remitent, Capítol, Data, Hora, Referències, Última impressió

Actualització del document

Autor, Remitent, Capítol, Data, Hora

Desament del document

Nom de fitxer, Estadístiques, Número de document, Hora d'edició, Modificat

Edició de la línia de text on és el camp

Autor, Remitent, Capítol, Data, Hora

Canvi manual d'una variable

Text condicional, Text amagat, Paràgraf amagat, Variables, Camp DDE

Desactivació del "contingut fix"

Autor, Remitent, tots els camps d'informació del document

Canvi del nombre de pàgines

Pàgina


Diagrames

Indica si cal actualitzar automàticament els diagrames. Sempre que canvia el valor d'una cel·la d'una taula del Writer i el cursor ix de la cel·la, el diagrama que mostra el valor d'esta cel·la s'actualitza automàticament.

Paràmetres

Unitat de mesura

Especifica la unitat de mesura per als documents de text.

Tabuladors

Especifica l'espaiat entre tabuladors individuals. El regle horitzontal mostra l'espaiat seleccionat.

Activa la unitat de caràcter

When this setting is enabled, the measurement units of indents and spacing on Format - Paragraph - Indents & Spacing tab will be character (ch) and line.

Utilitza el mode de pàgina quadrada per a la graella de text

When this setting is enabled, the text grid will look like square page. Square page is a kind of page layout which is used to train students to write articles in China and Japan.

Recompte de paraules

Separadors addicionals

Specifies the characters that are considered as word separators when counting words, in addition to spaces, tabs and line and paragraph breaks.

Show standardized page count

Editors and publishers often define a “standard” page as containing a specified number of characters or words. Mark this field to allows quick calculation of the number of these pages.

Characters per standardized page

Set the number of characters for the standardized page.

Ens cal la vostra ajuda!