Canvis

Defineix l'aparença dels canvis al document.

To record or show changes in your text or spreadsheet document, choose Edit - Track Changes - Record or Edit - Track Changes - Show.

Per accedir a esta orde...

Obri un document de text trieu - LibreOffice Writer - Canvis.


Visualització del text

Defineix els paràmetres per mostrar els canvis gravats. Seleccioneu el tipus de canvi, així com l'atribut de visualització i el color corresponent. El camp de previsualització mostra l'efecte de les opcions de visualització seleccionades.

Insercions / Atributs

Especifica com es mostren els canvis al document quan s'insereix text.

Supressions / Atributs

Especifica com es mostren els canvis al document quan se suprimeix text. Si graveu supressions de text, el text es mostra amb l'atribut seleccionat (per exemple, ratllat) i no se suprimeix.

Atributs canviats / Atributs

Defineix com es mostren els canvis als atributs de text del document. Estos canvis afecten els atributs com ara negreta, cursiva o subratllat.

Color

Tamb√© podeu triar un color per visualitzar cada tipus de canvi gravat. Quan trieu la condici√≥ ¬ęPer autor¬Ľ a la llista, el color queda determinat autom√†ticament pel LibreOffice i, a continuaci√≥, es modifica perqu√® coincidisca amb l'autor de cada canvi.

Línies modificades

Per indicar quines línies de text s'han canviat, podeu definir una marca perquè aparega al marge dret o esquerre de la pàgina.

Marca

Defineix si es marquen i on es marquen les línies canviades del document. Podeu definir les marques perquè apareguen sempre al marge esquerre o dret de la pàgina, o bé al marge interior o exterior.

Color

Especifica el color del ressaltat de les línies canviades en el text.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!