Tipus de lletra bàsics

Permet especificar els paràmetres per als tipus de lletra bàsics dels documents.

També podeu canviar els tipus de lletra bàsics per a llengües asiàtiques i de disposició complexa de text si se n'ha habilitat la compatibilitat a - Configuració de la llengua - Llengües.

These settings define the basic fonts for the predefined templates. You can also modify or customize the default text templates.

Per accedir a esta orde...

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ Tipus de lletra bàsics (occidental).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.


Tipus de lletra bàsics

Per defecte

Especifica el tipus de lletra que s'utilitzarà per a l'estil de paràgraf Per defecte. El tipus de lletra de l'estil de paràgraf Per defecte s'utilitza per a gairebé tots els estils de paràgraf, tret que l'estil de paràgraf definisca explícitament un altre tipus de lletra.

Mida

Especifica la mida del tipus de lletra.

Encapçalament

Permet especificar el tipus de lletra que s'ha d'utilitzar per als encapçalaments.

Llista

Specifies the font and font size for the List paragraph style, which is inherited by all derived paragraph styles.

When you choose to format a paragraph with numbers or bullets in a text document, the program assigns these Paragraph Styles automatically.

Llegenda

Permet especificar el tipus de lletra utilitzat per a les lleguendes de les imatges i les taules.

Índex

Especifica el tipus de lletra utilitzat per a índexs, índexs alfabètics i índexs de contingut.

Estàndard

Reinicialitza els valors visibles al diàleg als valors per defecte de la instal·lació.

warning

No apareix cap confirmació abans que es tornen a carregar els valors per defecte.


Ens cal la vostra ajuda!