Visualització

Defineix els paràmetres per defecte per a la visualització d'objectes als vostres documents de text i també els paràmetres per defecte per als elements de la finestra.

Per accedir a esta orde...

Obriu un document de text i trieu ▸ LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web ▸ Visualitza.


Guides

Especifica els paràmetres que fan referència a la representació de límits.

Línies d'ajuda en moure

Mostra les guies al voltant dels marcs quan es mouen els marcs. Podeu seleccionar l'opció Guies en moure per mostrar la posició exacta de l'objecte amb valors lineals.

Visualització

Defineix quins elements del document es mostren.

Imatges i objectes

Especifica si cal mostrar les imatges i els objectes en pantalla. Si aquests elements s'amaguen, veureu marcs buits com a espais reservats.

També podeu controlar la visualització de gràfics mitjançant la icona Gràfics activats/desactivats. Si s'obri un document de text, esta icona es mostra a la barra Eines.

note

Si l'opció Imatges i objectes no està seleccionada, no es carregarà cap gràfic d'Internet. Els gràfics d'una taula i sense una indicació de mida poden provocar problemes de visualització quan s'utilitza un estàndard HTML antic a la pàgina visitada.


Taules

Mostra les taules que conté el document.

Per mostrar els límits de la taula, feu clic amb el botó dret a qualsevol taula i seleccioneu Límits de la taula, o bé seleccioneu Taula - Límits de la taula en un document del Writer.

Dibuixos i controls

Mostra els dibuixos i els controls del document.

Comentaris

Mostra els comentaris. Feu clic en un comentari per editar-ne el text. Utilitzeu el menú contextual del Navegador per trobar o suprimir un comentari. Utilitzeu el menú contextual del comentari per suprimir este comentari, tots els comentaris o bé tots els comentaris d'este autor.

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

Display paragraphs that contain a Hidden Paragraph field. This option has the same function as the menu command .

Visualització

Especifica si es mostren les barres de desplaçament i els regles.

Regle horitzontal

Mostra el regle horitzontal. Seleccioneu la unitat de mesura desitjada a la llista corresponent.

Regle vertical

Mostra el regle vertical. Seleccioneu la unitat de mesura desitjada a la llista corresponent.

Desplaçament suau

Activa la funció de desplaçament suau de pàgina. La velocitat de desplaçament depèn de l'àrea i de la visualització de profunditat de color.

Alineat a la dreta

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Alinea el regle vertical amb la vora dreta.

Outline folding

warning

This feature is experimental and may produce errors or behave unexpectedly. To enable it anyway, choose - LibreOffice - Advanced and select Enable experimental features checkbox.


Show outline-folding buttons

Displays outline folding buttons on the left of the outline headings.

Include sub levels

Also displays the folding buttons of the outline sub levels.

Paràmetres (només per a documents HTML)

Measurement unit

Specifies the Unit for HTML documents.

Ens cal la vostra ajuda!