Servidor intermediari

Podeu configurar manualment els servidors intermediaris per accedir a Internet segons les vostres necessitats.

Per accedir a esta orde...

Trieu ▸ Internet ▸ Servidor intermediari.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Paràmetres

Defineix els paràmetres per al servidor intermediari.

Servidor intermediari

Especifica el tipus de definició de servidor intermediari.

Cap

Accedeix a Internet sense un servidor intermediari. Vos permet definir una connexió directament al vostre ordinador a un proveïdor d'Internet que no utilitza un servidor intermediari.

Manual

Vos permet introduir el servidor intermediari manualment. Especifiqueu els servidors intermediaris d'acord amb el vostre servei d'Internet. Demaneu al vostre administrador del sistema quins servidors intermediaris i ports cal introduir.

Icona de consell

Escriviu els noms de servidor sense el prefix del protocol. Per exemple, escriviu www.exemple.com, i no http://www.exemple.com.


Sistema

En sistemes Windows o UNIX amb GNOME o KDE, esta opció indica al LibreOffice que utilitze els paràmetres del sistema. Heu de reiniciar el LibreOffice per iniciar este paràmetre.

Servidor intermediari HTTP

Escriviu el nom del servidor intermediari per a HTTP. Escriviu el port al camp de la dreta.

Servidor intermediari HTTPS

Escriviu el nom del servidor intermediari per a HTTPS. Escriviu el port al camp de la dreta.

Sense servidor intermediari per a

Especifica els noms dels servidors que no requereixen cap servidor intermediari, separats per punts i coma. Estos són els servidors dirigits a la vostra xarxa local, i els servidors utilitzats per a la reproducció en temps real de vídeo i àudio, per exemple.

També podeu utilitzar espais reservats per als noms dels amfitrions i els dominis. Per exemple, escriviu *.sun.com per dirigir tots els amfitrions del domini sun.com sense servidor intermediari.

Type the port for the corresponding proxy server. The maximum value of a port number is fixed at 65535.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Ens cal la vostra ajuda!