Opcions de Carrega/guarda

Especifica els parĂ metres generals de Carrega/guarda.

Per accedir a esta orde...

Trieu â–¸ Carrega/guarda.


General

A la secció General podeu seleccionar els paràmetres per defecte per a guardar documents, i també els formats de fitxer per defecte.

Propietats VBA

Especifica les propietats generals per carregar i guardar documents del Microsoft Office amb codi VBA (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Especifica els parĂ metres per importar i exportar el Microsoft Office i altres documents.

Compatibilitat HTML

Defineix parĂ metres per a les pĂ gines HTML.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diĂ leg.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Ens cal la vostra ajuda!