Accessibilitat

Estableix les opcions que fan que els programes del LibreOffice siguen més accessibles per a usuaris amb visió reduïda, habilitats limitades o altres discapacitats.

Per accedir a esta orde...

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Accessibilitat.


Accessibilitat al LibreOffice

Imatge del diàleg d'opcions d'accessibilitat

Altres opcions

Defineix les opcions d'accessibilitat.

Utilitza el cursor de selecció de text en els documents només de lectura

Mostra el cursor en documents només de lectura.

Permet imatges animades

Mostra la previsualització de gràfics animats, com ara imatges GIF, al LibreOffice.

Permet text animat

Mostra la previsualització del text animat, com ara text parpellejant i en moviment, al LibreOffice.

Opcions d'aparença d'alt contrast

L'alt contrast és un paràmetre del sistema operatiu que canvia l'esquema de color del sistema per millorar la llegibilitat. Podeu decidir com utilitza el LibreOffice els paràmetres d'alt contrast del sistema operatiu.

Les vores de les cel·les i les ombres sempre es mostren en color del text quan el mode d'alt contrast està activat. El color de fons de la cel·la s'ignora, doncs.

Detecta automàticament el mode d'alt contrast del sistema operatiu

Canvia el LibreOffice al mode d'alt contrast quan el color de fons del sistema és molt fosc.

Utilitza el color de lletra automàtic per a la visualització de la pantalla

Mostra els tipus de lletra del LibreOffice mitjançant els paràmetres de color del sistema. Esta opció només afecta la visualització de la pantalla.

Utilitza els colors del sistema per a les previsualitzacions de la pàgina

Aplica els paràmetres d'alt contrast del sistema operatiu a les previsualitzacions de la pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!