Ajudes a l'escriptura

Especifica les propietats de la verificació ortogràfica, els tesaurus i la partició de mots.

Per accedir a esta orde...

Choose - Language Settings - Writing Aids.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Mòduls de llengua disponibles

Conté els mòduls de llengua instal·lats.

A language module can contain one, two or three submodules: Spellcheck, hyphenation and thesaurus. Each sub-module can be available in one or more languages. If you click in front of the name of the module, you activate all the available sub-modules simultaneously. If you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously. If you wish to activate or deactivate individual sub-modules, click the Edit button to open the Edit Modules dialog.

Icona de nota

The configuration allows two different directories: one folder where the user has write permissions, and one without write permissions. The user can only edit and delete the user dictionaries that are located in the writable path. Other dictionaries can be read only.


Edita

To edit a language module, select it and click Edit. The Edit Modules dialog appears.

Diccionaris definits per l'usuari

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spellcheck and hyphenation.

Nou

Obri el diàleg Diccionari nou, on podeu donar nom a un diccionari nou definit per l'usuari, o un diccionari d'excepcions, i especificar-ne la llengua.

Diccionari nou

In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

Nom

Especifica el nom del diccionari personalitzat nou. L'extensió de fitxer "*.DIC" s'afig automàticament.

Llengua

En seleccionar una llengua determinada podeu limitar l'ús del diccionari personalitzat. Si seleccioneu Tot, el diccionari personalitzat s'utilitzarà independentment de la llengua actual.

Excepcions (-)

Especifica si voleu evitar certes paraules als vostres documents. D'esta manera, podeu crear un diccionari personalitzat de totes les paraules que cal evitar. Si activeu este diccionari d'excepcions, durant la verificació ortogràfica rebreu un avís corresponent sobre les paraules que caldria evitar.

Edita

Obri el diàleg Edita el diccionari personalitzat, on podeu afegir entrades al vostre diccionari personalitzat o editar les entrades existents.

In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries. If you edit an exception dictionary, the dialog has the added facility of defining an exception for a word. During the spellcheck this exception is then listed as a suggestion.

Quan s'edita un diccionari, es duu a terme una comprovació de l'estat del fitxer. Si el fitxer està protegit contra escriptura no hi podreu fer canvis, i els botons Nou i Suprimeix estaran desactivats.

Llibre

Especifica el llibre que s'ha d'editar.

The List of Ignored Words (All) includes all words that have been marked with Ignore during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.

Icona de nota

L'entrada IgnoreAllList no es pot seleccionar ni suprimir. Només és possible suprimir les paraules incloses com a contingut. Això passa automàticament cada vegada que es tanca el LibreOffice.


Llengua

Assigna una llengua nova al diccionari personalitzat actual.

Paraula

Podeu escriure una paraula nova per incloure-la al diccionari. A la llista següent veureu el contingut del diccionari personalitzat actual. Si seleccioneu una paraula de la llista, esta paraula es mostrarà al camp de text. Si escriviu una paraula amb un signe = final, com ara "ComplecióAutomàtica=", la paraula no es partirà mai amb guionets automàticament, i tampoc no se'n suggerirà cap partició. En canvi, si escriviu "Compleció=Automàtica" la paraula es partirà amb un guionet, o bé se'n suggerirà una partició on hàgeu inserit el signe =.

You can use a [] block instead of the = sign to specify character changes before the hyphenation break. Possible character changes: (1) Extra characters, for example tug[g]gumi results the correct hyphenation “tugg- gummi” of the Swedish word “tuggummi”. (2) Character removing specified by a digit, for example paral·[1]lel results correct hyphenation “paral- lel” of the Catalan word “paral·lel”, removing one character before the break point. (3) Both removed and extra characters, for example cafee[2é]tje results correct hyphenation “café- tje” of the Dutch word “cafeetje”, removing two characters before the break point, and adding an extra one.

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

Nou

Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.

Opcions

Defineix les opcions de verificació ortogràfica i de partició de mots.

Edita

Si voleu canviar un valor, seleccioneu l'entrada i, a continuació, feu clic a Edita. Visualitzareu un diàleg per introduir un valor nou.

Comprova les paraules en majúscules

Especifica que les majúscules es comproven durant la verificació ortogràfica.

Verifica les paraules amb xifres

Especifica que les paraules que contenen xifres i lletres s'han de verificar ortogràficament.

Comprova les regions especials

Especifica que les regions especials, com ara el text dels dibuixos, es comproven durant la verificació ortogràfica.

Revisa l'ortografia a mesura que es teclegi

Comprova automàticament l'ortografia mentre escriviu, i subratlla els errors.

Els errors d'escriptura es realcen en el document amb un subratllat roig. Si col·loqueu el cursor damunt d'una paraula marcada d'esta manera, podreu obrir el menú contextual per obtindre una llista de correccions. Seleccioneu una correcció per substituir la paraula. Si torneu a cometre el mateix error mentre editeu el document, es tornarà a marcar com a error.

Per col·locar el parell de paraules a la taula de reemplaçament de correcció automàtica, obriu el menú contextual de correcció automàtica i seleccioneu Correcció automàtica. Trieu una opció al submenú. La paraula es reemplaçarà i, a la vegada, el parell de paraules s'afegirà a la taula de reemplaçament.

Nombre mínim de caràcters per posar-hi un guionet

Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied.

Caràcters abans del salt de línia

Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line.

Caràcters després del salt de línia

Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line.

Parteix els mots sense consultar

Especifica que mai no se vos demanarà la partició de mots manual. Si el camp no està marcat, quan una paraula no es reconegui apareixerà un diàleg on podreu introduir els guionets.

Parteix els mots de regions especials

Especifica que la partició de mots també es durà a terme a les notes al peu, a les capçaleres i als peus.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!