Edita els camins

Al diàleg Edita els camins podeu seleccionar algunes carpetes que estan disponibles al LibreOffice.

Per accedir a esta orde...

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Camins.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Camins

Conté una llista dels camins que ja s'han afegit. Indiqueu el camí per defecte per als fitxers nous.

Afig

Obri el diàleg Seleccioneu el camí per seleccionar una altra carpeta o el diàleg Obri per seleccionar un altre fitxer.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense confirmació.

Ens cal la vostra ajuda!