General

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

Per accedir a esta orde...

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Carrega

Carrega els paràmetres específics de l'usuari amb el document

Carrega els paràmetres específics de l'usuari guardats en un document amb el document.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

Els paràmetres següents sempre es carreguen amb un document, estiga o no activada esta opció:

Carrega els paràmetres de la impressora amb el document

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Guarda

Desament automàtic de documents

Edita les propietats del document abans de guardar-lo

Especifica que el diàleg Propietats apareixerà cada vegada que seleccioneu l'orde Anomena i guarda.

Fes sempre una còpia de seguretat

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

Per canviar la ubicació de la còpia de seguretat, seleccioneu - LibreOffice- Camins i, a continuació, introduïu un camí nou per al fitxer de còpia de seguretat.

Guarda la informació de restabliment automàtic cada

Especifica que el LibreOffice guarda la informació necessària per restaurar tots els documents oberts en cas de fallada. Podeu especificar en quin interval de temps es guarda esta informació.

Minuts

Especifica l'interval de temps en minuts per a l'opció de recuperació automàtica.

Guarda també automàticament el document

Especifica que el LibreOffice guarda tots els documents oberts en guardar la informació de recuperació automàtica. Utilitza el mateix interval de temps que la recuperació automàtica.

Guarda els URL relatius al sistema de fitxers

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Una adreça relativa sempre comença al directori en el qual es troba el document actual. En canvi, l'adreçament absolut sempre comença des d'un directori arrel. A la taula següent es demostra la diferència de sintaxi entre les referències relatives i absolutes:

Exemples

Sistema de fitxers

Internet

relatiu

../imatges/img.jpg

../imatges/img.jpg

absolut

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

L'indicador d'ajuda sempre mostra un camí absolut. No obstant això, si un document es guarda en format HTML, el LibreOffice entrarà un camí relatiu si s'activa la casella de selecció adequada.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

Guarda els URL relatius a Internet

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Format de fitxer per defecte i paràmetres ODF

Versió de format ODF

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument> format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Les versions actuals del LibreOffice poden obrir documents en els formats ODF 1.0/1.1 and 1.2.

Quan guardeu un document, podeu seleccionar si el voleu guardar en el format ODF 1.2, ODF 1.2 (ampliat) o en el format anterior ODF 1.0/1.1.

note

Actualment, el format ODF 1.2 (ampliat) permet que els fitxers del Draw i de l'Impress continguen comentaris. Estos comentaris es poden inserir mitjançant Insereix - Comentari a la versió més recent del programari. Els comentaris es perden si obriu fitxers en versions anteriors del programari que s'havien guardat amb la versió més recent del programari.


Algunes empreses o organitzacions poden necessitar els documents ODF en format ODF 1.0/1.1. Podeu seleccionar que el document es guarde en este format en el quadre de llista corresponent. Este format anterior no pot emmagatzemar totes les funcions noves, per la qual cosa es recomana utilitzar el format ODF 1.2 (ampliat) sempre que siga possible.

El mode ampliat (compat) d'ODF 1.2 és un mode ampliat més compatible amb les versions anteriors d'OFD 1.2. Utilitza característiques que s'han desvalorat a ODF 1.2 i/o és compatible amb els errors de les versions anteriors de l'OpenOffice.org. Pot ser útil si heu d'intercanviar documents ODF amb usuaris que utilitzen aplicacions que facen servir el format ODF anterior al de la versió 1.2.

Avisa quan no es guarde en ODF o en el format per defecte

Podeu seleccionar rebre un missatge d'avís quan guardeu un document en un format que no siga d'OpenDocument o que no hàgeu definit com a format per defecte a Carrega/Guarda - General del quadre de diàleg Opcions.

Podeu seleccionar quin format de fitxer s'aplicarà per defecte en guardar documents de diferents tipus. Si per exemple sempre intercanvieu els vostres documents amb altres persones que utilitzen el Microsoft Office, ací podeu especificar que el LibreOffice utilitze només els formats de fitxer del Microsoft Office com a paràmetre per defecte.

Tipus de document

Especifica el tipus de document per al qual voleu definir el format de fitxer per defecte.

Sempre guarda com a

Especifica com els documents del tipus seleccionat a l'esquerra sempre es guardaran com a este tipus de fitxer. Podeu seleccionar un altre tipus de fitxer per al document actual al diàleg Anomena i guarda.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!