Opcions

Esta orde obri un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.

Tots els paràmetres es guarden automàticament. Per desplegar una entrada, feu doble clic en esta entrada o feu clic al signe més. Per replegar l'entrada, feu clic al signe menys o feu doble clic a l'entrada.

note

You see only the entries that are applicable to the current document. If the current document is a text document, you see the LibreOffice Writer entry, and so on for all modules of LibreOffice.


Per accedir a esta orde...


Botons del diàleg Opcions

D'acord

Guarda els canvis en la pàgina i tanca el diàleg Opcions.

Cancel·la

Tanca el diàleg d'opcions i descarta qualsevol canvi.

Aplica

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Ajuda

Obri el contingut de l'ajuda corresponent a la secció de les Opcions mostrada.

LibreOffice

Utilitzeu aquest diàleg per a crear la configuració general per a treballar amb el LibreOffice. La informació cobreix temes com ara dades d'usuari, guardar, imprimir, camins a fitxers i directoris importants.

Carrega/Guarda

Especifica els paràmetres generals de Carrega/guarda.

Configuració de la llengua

Defineix les propietats de les llengües addicionals.

LibreOffice Writer

Estos paràmetres determinen la manera en què es gestionen els documents de text que es creen al LibreOffice. També és possible definir paràmetres per al document de text actual.

LibreOffice Writer/Web

Defineix els paràmetres bàsics per als documents del LibreOffice en format HTML.

LibreOffice Calc

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

LibreOffice Impress

Defineix diversos paràmetres per a nous documents de presentació, com ara el contingut que es mostrarà, la unitat de mesura utilitzada i l'alineació de la graella.

LibreOffice Draw

Defineix els paràmetres globals per a documents de dibuix, inclòs el contingut que es mostrarà, l'escala que s'utilitzarà, l'alineació de la graella i el contingut que s'imprimirà per defecte.

LibreOffice Math

Defineix el format i les opcions d'impressió per a tots els documents de fórmules nous. Estes opcions s'apliquen quan imprimiu una fórmula directament des del LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Diagrames

Defines the general settings for charts.

Internet

Specifies Internet settings.

Ens cal la vostra ajuda!