Guarda la imatge de fons

Guarda la imatge de fons de la actual.

Per accedir a esta orde...

Trieu Guarda la imatge de fons.


Obri el diàleg Exporta la imatge per a guardar la imatge de fons de la actual. Seleccioneu el fitxer d'imatge al quadre Filtra, introduïu un nom de fitxer i feu clic a Guarda.

note

En funció del format de fitxer seleccionat, es mostrarà un diàleg on definir les propietats de format de la imatge.


Ens cal la vostra ajuda!