Barra d'eines Disseny del formulari

La barra d'eines Disseny del formulari esdevé visible quan seleccioneu un objecte de formulari en el mode de disseny.

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Alineació

Modifica l'alineació dels objectes seleccionats.

Icona

Alineació

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'orde d'apilament, de manera que quede davant de la resta d'objectes.

Icon Bring to Front

Porta al davant

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'orde d'apilament, de manera que quede darrere de la resta d'objectes.

Icon Send to Back

Envia al fons

Selecciona

Icon Select

Esta icona canvia la busca del ratolí al mode de selecció o el desactiva. El mode de selecció s'utilitza per seleccionar els controls del formulari actual.

Mode de disseny activat/desactivat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Propietats dels controls

Obri un diàleg per a editar les propietats d'un control seleccionat.

Icon Control

Control

Propietats del formulari

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Formulari

Navegador de dades

Permet especificar l'estructura de les dades del document XForms actual.

Navegador de formularis

Obri el Navegador de formularis. El Navegador de formularis mostra tots els formularis i subformularis del document actual amb els seus controls respectius.

Icon Form Navigator

Navegador de formularis

Afig un camp

Obri una finestra on podeu seleccionar un camp d'una base de dades per afegir-lo al formulari o l'informe.

Icon Add Field

Afig un camp

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Orde d'activació

Obri en mode de disseny

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Obri en mode de disseny

Automatic Control Focus

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Posició i mida

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Icon Position and Size

Posició i mida

Visualitza la graella

Especifica si s'ha de mostrar la graella.

Icon Display Grid

Visualitza la graella

Ajusta a la graella

Indica que podeu moure els objectes únicament entre punts de la graella.

Icon Snap to Grid

Ajusta a la graella

Guies en moure

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Línies d'ajuda en moure

Ens cal la vostra ajuda!