Barra d'eines Disseny del formulari

La barra d'eines Disseny del formulari esdevé visible quan seleccioneu un objecte de formulari en el mode de disseny.

Selecciona

Icona

Esta icona canvia la busca del ratolí al mode de selecció o el desactiva. El mode de selecció s'utilitza per seleccionar els controls del formulari actual.

Mode de disseny activat/desactivat

Activa o desactiva el mode de disseny. Aquesta funció s'utilitza per a canviar ràpidament del mode Disseny al mode Usuari. Activeu-la per a editar els controls del formulari, desactiveu la funció per a utilitzar els controls del formulari.

Icona

Design Mode On/Off

Propietats dels controls

Obri un diàleg per a editar les propietats d'un control seleccionat.

Icona

Control

Propietats del formulari

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icona

Formulari

Navegador de dades

Permet especificar l'estructura de les dades del document XForms actual.

Navegador de formularis

Obri el Navegador de formularis. El Navegador de formularis mostra tots els formularis i subformularis del document actual amb els seus controls respectius.

Icona

Navegador de formularis

Afig un camp

Obri una finestra on podeu seleccionar un camp d'una base de dades per afegir-lo al formulari o l'informe.

Icona

Afig un camp

Orde de les tabulacions

Al diàleg Orde de les tabulacions podeu modificar l'orde amb què els camps de control obtenen el focus quan l'usuari prem la tecla de tabulació.

Icona

Orde d'activació

Obri en mode de disseny

Obri els formularis en Mode de disseny perquè d'esta manera es puga editar el formulari.

Icona

Obri en mode de disseny

Focus de control automàtic

Icona

Si el Focus de control automàtic està activat, se seleccionarà el primer control del formulari quan obriu el document. Si el botó no està activat, se seleccionarà el text després d'obrir-lo. L'Ordre de les tabulacions que heu indicat determina quin és el primer control del formulari.

Posició i mida

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Icona

Posició i mida

Canvia l'àncora

Permet commutar entre les opcions d'ancoratge.

Icona

Canvia l'àncora

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'orde d'apilament, de manera que quede davant de la resta d'objectes.

Icona

Porta al davant

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'orde d'apilament, de manera que quede darrere de la resta d'objectes.

Icona

Envia al fons

Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Icona

Agrupa

Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Icona

Desagrupa

Inclou-ho al grup

Obri el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir esta orde per a cada subgrup.

Icona

Inclou-ho al grup

Treu-ho del grup

Permet eixir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals.

Icona

Treu-ho del grup

Alineació

Modifica l'alineació dels objectes seleccionats.

Icona

Alineació

Visualitza la graella

Especifica si s'ha de mostrar la graella.

Icona

Visualitza la graella

Ajusta a la graella

Indica que podeu moure els objectes únicament entre punts de la graella.

Icona

Ajusta a la graella

Guies en moure

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icona

Línies d'ajuda en moure

Ens cal la vostra ajuda!