Barra Navegació de formularis

La barra Navegació de formularis conté icones per editar una taula d'una base de dades o per controlar la visualització de les dades. Esta barra es mostra a la part inferior en els documents que contenen camps enllaçats a una base de dades.

Podeu emprar la barra Navegació de formularis tant per moure-vos pels registres com per inserir i suprimir registres. Si guardeu les dades d'un formulari, els canvis es transferiran a la base de dades. La barra Navegació de formularis també conté funcions d'ordenació, de filtratge i de busca de registres de dades.

Icona de consell

Podeu emprar la icona de la barra de navegació que trobareu a la barra Més controls per afegir una barra de navegació a un formulari.


Icona de nota

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


Podeu controlar la visualització de les dades amb les funcions d'ordenació i de filtratge. Les taules originals no es modifiquen.

L'ordenació o el filtratge actual es guarda juntament amb el document. Si definiu un filtre, s'activa la icona Aplica el filtre de la barra de navegació. Les característiques d'ordenació i de filtratge del document també es poden configurar en el quadre de diàleg Propietats del formulari. (Trieu Propietats del formulari - Dades - Propietats Ordena i Filtra.)

Icona de nota

Si una expressió SQL és la base d'un formulari (vegeu Propietats del formulari - pestanya Dades - Font de dades), les funcions de filtratge i ordenació només estaran disponibles quan l'expressió SQL es referisca únicament a una taula i no estiga escrita en el mode SQL nadiu.


Registre absolut

Mostra el número del registre actual. Introduïu un número per anar al registre corresponent.

Primer registre

Icona

Vos porta al primer registre.

Registre anterior

Icona

Vos porta al registre anterior.

Registre següent

Icona

Vos porta al registre següent.

Últim registre

Icona

Vos porta al darrer registre.

Guarda el registre

Icona

Guarda una nova entrada de dades. El canvi es registra a la base de dades.

Desfés: Entrada de dades

Icona

Permet desfer una entrada de dades.

Registre nou

Icona

Crea un registre nou.

Suprimeix el registre

Icona

Suprimeix un registre. Se vos demanarà que ho confirmeu abans d'eliminar-lo.

Refresca

Refresca les dades mostrades. En un entorn multiusuari, refrescar les dades assegura que segueixen actualitzades.

Icona

Refresca

Busca un registre

Cerca taules de la base de dades i formularis. Als formularis o taules de la base de dades, podeu cercar valors determinats als camps de dades, als quadres de llista i a les caselles de selecció.

Find Record Icon

Busca un registre

Orde ascendent

Els camps de text s'ordenen alfabèticament, els camps numèrics s'ordenen per nombre.

Icona d'ordre ascendent

Orde ascendent

Orde descendent

Els camps de text s'ordenen alfabèticament, els camps numèrics s'ordenen per nombre.

Icona d'ordre descendent

Orde descendent

Filtre automàtic

Filtra els registres a partir del contingut del camp de dades seleccionat actualment.

Icona

Filtre automàtic

Filtres basats en un formulari

Indica al servidor de la base de dades que filtri les dades visibles segons els criteris indicats.

Icona

Filtres basats en un formulari

Ordena

D'oh! You found a bug (text/shared/02/12100100.xhp#sortierentext not found).

Sort Order Icon

Ordena

Reset Filter/Sorting

Cancel·la els paràmetres del filtre i mostra tots els registres de la taula actual.

Icona

Suprimeix el filtre/l'ordenació

Font de dades com a taula

Activa una visualització addicional de la taula quan vos trobeu a la visualització del formulari. Quan la funció Font de dades com a taula està activada, veureu la taula en una àrea que apareix damunt del formulari.

Icona

Font de dades com a taula

Aplica el filtre

Commuta entre la visualització filtrada i no filtrada de la taula.

Icona

Aplica el filtre

Ens cal la vostra ajuda!