Barra de dades de la taula

Utilitzeu la barra Dades de la taula per controlar la visualització de les dades.

La visualització de dades filtrades romandrà activa fins que canvieu o cancel·leu l'ordenació o el criteri de filtratge. Si hi ha un filtre actiu, la icona Aplica el filtre de la barra Dades de la taula també estarà activa.

Guarda el registre

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

Icona

Guarda el registre

Edita les dades

Activa o desactiva el mode d'edició de la taula de la base de dades actual.

Icona

Edita les dades

Desfés

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Icona

Desfés: Entrada de dades

Busca un registre

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Busca un registre

Refresca

Refresca les dades mostrades. En un entorn multiusuari, refrescar les dades assegura que segueixen actualitzades.

Icona

Refresca

Ordenació

Indica el criteri d'ordenació per a la visualització de les dades.

Sort Order Icon

Ordena

Orde ascendent

Els camps de text s'ordenen alfabèticament, els camps numèrics s'ordenen per nombre.

Icona

Orde ascendent

Orde descendent

Els camps de text s'ordenen alfabèticament, els camps numèrics s'ordenen per nombre.

Icona

Orde descendent

Filtre automàtic

Filtra els registres a partir del contingut del camp de dades seleccionat actualment.

Icona

Filtre automàtic

Aplica el filtre

Commuta entre la visualització filtrada i no filtrada de la taula.

Icon

Aplica el filtre

Filtre estàndard

Permet definir les opcions de filtre.

Icona

Filtre estàndard

Reset Filter/Sorting

Cancel·la els paràmetres del filtre i mostra tots els registres de la taula actual.

Icon

Suprimeix el filtre/l'ordenació

Dades a text

Insereix tots els camps del registre seleccionat dins del document actual, a la posició del cursor.

Icona

Dades a text

Dades a camps

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

Icona

Dades a camps

Combinació de correu

Inicia l'Auxiliar de combinació de correu per crear cartes de formulari.

Icona

Combinació de correu

Font de dades del document actual

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Icona

Font de dades del document actual

Explorador activat/desactivat

Activa i desactiva la visualització de l'explorador de la font de dades. La icona Explorador activat/desactivat es veu a la barra Dades de la taula.

Icona

Explorador activat/desactivat

Please support us!