Inserció d'espais protegits, de guionets i de separadors condicionals

Espais no separables

To prevent two words from being separated at the end of a line, hold down the and the Shift key when you type a space between the words.

note

Al Calc no podeu inserir espais no separables.


Guionet no separable

An example of a non-breaking hyphen is a company name such as A-Z. Obviously you would not want A- to appear at the end of a line and Z at the beginning of the next line. To solve this problem, press Shift++ minus sign. In other words, hold down the Shift and keys and press the minus key.

Substitució de guionets per guions

Si voleu introduir guions més llargs, a Eines - Opcions de correcció automàtica - Opcions trobareu l'opció Reemplaça els guions. Esta opció reemplaça un o dos signes de menys, en determinades condicions, per un guió curt o llarg (vegeu l'Ajuda del LibreOffice).

Per fer més reemplaçaments, consulteu la taula de reemplaçaments a Eines - Opcions de correcció automàtica - Reemplaça. Ací podeu, entre altres coses, reemplaçar automàticament una drecera per un guió, fins i tot en un altre tipus de lletra.

Guionet opcional

To support automatic hyphenation by entering a soft hyphen inside a word yourself, use the keys +minus sign. The word is separated at this position when it is at the end of the line, even if automatic hyphenation for this paragraph is switched off.

Ens cal la vostra ajuda!