Acceptació o rebuig de canvis

La funció de revisió del LibreOffice està disponible per als documents de text i de full de càlcul.

Quan editeu un document en què altres persones han fet canvis, podeu acceptar els canvis o rebutjar-los de manera individual, o bé tots alhora.

  1. If you have put multiple copies of the document in circulation, first merge these into one document (see Merging Versions).

  2. Obriu el document i trieu Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Gestiona. S'obri el diàleg Gestiona els canvis.

  3. Seleccioneu un canvi a la pestanya Llista. Se selecciona el canvi i es mostra al document; ara podeu fer clic a un dels botons en funció de la vostra decisió.

Si un autor ha modificat el canvi d'un altre autor, veureu els canvis organitzats de manera jeràrquica amb un signe de més (+) per obrir la jerarquia.

Si la llista de canvis és massa llarga, podeu anar a la pestanya Filtre del diàleg i indicar que només voleu veure els canvis de determinats autors, o només els canvis que s'hi han fet l'últim dia, o bé que voleu limitar la llista d'alguna altra manera.

Les entrades de color mostren el resultat del filtre que s'haja definit. Les entrades de color negre es poden acceptar o rebutjar i coincideixen amb els criteris de filtre. Les entrades de color blau no coincideixen amb els criteris de filtre, però tenen subentrades que són incloses pel filtre. Les entrades de color gris no es poden acceptar ni rebutjar i no coincideixen amb els criteris de filtre. Les entrades de color verd coincideixen amb el filtre però no es poden acceptar ni rebutjar.

Ens cal la vostra ajuda!