Navegador per a la visió general de documents

All contents of the Navigator window are referred to here as "categories," whether headings, sheets, tables, frames, graphics, OLE objects, sections, hyperlinks, references, indexes, comments, or drawing objects.

The Navigator displays types of objects contained in a document. If a plus sign appears next to a category, this indicates that at least one object of this kind exists. If you rest the mouse pointer on the category name, the number of objects is displayed in an extended tip.

Feu clic al signe de més (+) per obrir una categoria. Si només voleu veure les entrades d'una categoria determinada, seleccioneu la categoria i feu clic a la icona Visualització del contingut. Fins que no torneu a fer clic a la icona, només es mostraran els objectes d'esta categoria.

Podeu acoblar el Navegador a qualsevol vora del document o tornar-lo a convertir en una finestra independent (feu doble clic a l'àrea de color gris). Podeu canviar la mida del Navegador quan és una finestra independent.

Navegació per arribar als objectes ràpidament

Arrossegar i deixar anar dins d'un document del LibreOffice

Ens cal la vostra ajuda!