Dreceres (accessibilitat del LibreOffice)

Podeu controlar el LibreOffice sense utilitzar el ratolí, només amb el teclat.

A la pàgina principal de l'ajuda de cada mòdul (per exemple, la pàgina principal de l'ajuda del LibreOffice Writer o del LibreOffice Calc) hi ha un enllaç per accedir a l'ajuda de les tecles de drecera per al mòdul en qüestió.

A més a més, a la paraula clau "Accessibilitat" trobareu instruccions pas a pas sobre com podeu controlar el mòdul seleccionat sense utilitzar el ratolí.

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


Treball amb la interfície d'usuari del LibreOffice sense ratolí

Activació de la barra de menú, les barres d'eines, les finestres i el document

Si premeu F6 diverses vegades, es canvia el focus i s'encerclen els objectes següents:

Premeu Maj+F6 per canviar entre objectes en la direcció oposada.

Per canviar al document, premeu +F6.

Premeu F10 per anar a la barra de menú i per eixir-ne.

La tecla d'escapada tanca un submenú obert, una barra d'eines o la finestra lliure actual.

Crida d'una orde de menú

Premeu , F6 o F10 per seleccionar el primer menú (el menú Fitxer). Amb la fletxa dreta se selecciona el menú següent de la dreta; amb la fletxa esquerra, el menú anterior.

La fletxa avall obri el menú seleccionat. Si torneu a prémer la fletxa avall i la fletxa amunt, la selecció es mou a través de les ordes de menú. Amb la fletxa dreta obriu els submenús existents.

Premeu Retorn per executar l'orde de menú seleccionada.

Execució d'una orde d'icona

Premeu F6 diverses vegades fins que se seleccioni la primera icona de la barra d'eines. Utilitzeu la fletxa dreta i l'esquerra per seleccionar una icona en una barra d'eines horitzontal. De la mateixa manera, utilitzeu les fletxes amunt i avall per seleccionar una icona en una barra d'eines vertical. La tecla Inici selecciona la primera icona d'una barra d'eines i la tecla Fi, l'última.

Premeu Retorn per executar la icona seleccionada. Si la icona seleccionada normalment demana una acció de ratolí consecutiva, com ara inserir un rectangle, no n'hi ha prou de prémer la tecla de retorn; en estos casos, premeu +Retorn.

Si una barra d'eines és massa llarga per visualitzar-se completament a la pantalla, mostra una icona a la vora dreta o inferior. Per mostrar les icones restants, seleccioneu la barra d'eines i premeu Re Pàg o Av Pàg.

Suggeriments especials per a les barres d'eines

Premeu la fletxa avall o la fletxa dreta per obrir la barra d'eines seleccionada. Esta acció equival a un clic del ratolí. A la barra d'eines, utilitzeu les tecles de fletxa dreta i esquerra. Les tecles Inici i Fi seleccionen la primera icona i l'última, respectivament.

Tanqueu la barra d'eines amb la tecla Esc. No podeu moure la barra d'eines sense el ratolí.

Selecció des d'un quadre combinat

Quadre combinat

Seleccioneu el quadre combinat. Tot seguit, premeu Retorn.

Utilitzeu la fletxa avall o Av Pàg per desplaçar-vos cap avall en les entrades de quadres combinats, o bé la fletxa amunt o Re Pàg per desplaçar-vos cap amunt. La tecla Inici vos porta a la primera entrada i la tecla Fi vos duu a l'última entrada.

Premeu Retorn per executar l'entrada seleccionada.

Selecció a les taules

En diverses finestres i diàlegs i al camp de control de la taula, hi ha taules per seleccionar dades, per exemple, a la part dreta de la Vista de la font de dades. Les tecles següents s'utilitzen per fer seleccions en estes taules:

Mida i posició de les finestres i dels diàlegs

 1. Primer premeu +barra espaiadora.

  S'obri un menú del sistema amb ordes de menú com ara Mou, Redimensiona i Tanca.

 2. Trieu una orde (fletxa avall i després Retorn).

 3. Ara podeu utilitzar les tecles de cursor per moure el diàleg o la finestra, o canviar-ne la mida.

 4. Premeu Retorn per acceptar el canvi. Premeu la tecla d'escapada per cancel·lar-lo.

Acoblament i desacoblament de les finestres i de les barres d'eines

 1. Premeu F6 fins que se seleccioni la finestra o la barra d'eines.

 2. Premeu +Maj+F10.

Selecció d'objectes

Premeu Maj+F4 per seleccionar el primer objecte del document actual. Quan un objecte estiga seleccionat, premeu Tab per seleccionar l'objecte següent o Esc per tornar al text.

Edició d'objectes

Per activar un objecte OLE seleccionat, premeu la tecla Retorn.

Edició de la posició i de la mida dels objectes

Edició de les àncores dels objectes

Per moure l'àncora d'un objecte, utilitzeu les tecles de cursor. Entreu al mode d'edició d'anses i seleccioneu l'àncora. En funció del tipus d'àncora que seleccioneu, podreu moure-la en diferents direccions.

 1. Seleccioneu l'objecte.

 2. Entreu al mode d'edició d'anses mitjançant +Tab.

 3. L'ansa superior esquerra comença a parpellejar. Premeu +Tab diverses vegades fins que totes les anses deixin de parpellejar. Això indica que s'ha activat l'àncora de l'objecte.

 4. Utilitzeu les tecles de cursor per moure l'àncora; l'objecte segueix l'àncora.

Podeu canviar l'àncora de l'objecte seleccionat, per exemple, amb el menú contextual de l'objecte.

Control de les línies de divisió

Els documents del LibreOffice Calc, el LibreOffice Draw i el LibreOffice Impress es poden dividir horitzontalment i verticalment en vistes separades. Cada vista pot mostrar altres parts del document. Amb el ratolí podeu arrossegar una línia de divisió de la barra de desplaçament al document.

Control de la vista Font de dades

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: commuta entre el document i les barres d'eines.

+ (tecla de més): amplia l'entrada seleccionada a l'explorador de la font de dades.

- (tecla de menys): redueix l'entrada seleccionada a l'explorador de la font de dades.

+Maj+E: canvia entre l'explorador de font de dades i la taula.

Dreceres de la finestra Disseny de la consulta

F6: commuta entre la barra d'objectes, la vista de taula i l'àrea de selecció.

+fletxa amunt o +fletxa avall: mou la vora que hi ha entre la visualització de la taula i l'àrea de selecció amunt o avall.

Tecles de la vista Taula (àrea superior del disseny de consulta) i de la finestra Relacions

+tecla de cursor: mou la taula seleccionada en la direcció de la fletxa.

+Maj+tecla de cursor: canvia la mida de la taula seleccionada a la visualització de taula.

Supr: elimina la taula o la connexió seleccionada de la vista de taula.

Tabulador: commuta entre les taules i les connexions a la vista de taula.

Retorn: quan una connexió està seleccionada, la tecla de retorn obri el diàleg Propietats de la connexió.

Retorn: quan s'ha seleccionat una taula, la tecla de retorn introdueix el primer camp de dades del quadre de llista a l'àrea de selecció.

Tecles de l'àrea de selecció (àrea inferior del disseny de consulta)

+fletxa esquerra o fletxa dreta: mou la columna seleccionada cap a l'esquerra o la dreta.

Tecles de la finestra Disseny de taula

F6: commuta entre la barra d'eines, la vista de columna i l'àrea de propietats.

Control de l'editor de mapa d'imatge

Control de l'Ajuda

Premeu Maj+F1 per visualitzar els Consells ampliats per a l'orde, la icona o el control seleccionat.

Navegació per les pàgines principals de l'Ajuda

Control del diàleg Importació de text (importació d'un fitxer CSV)

Regle

Previsualització

Control del diàleg Insereix - Caràcter especial

Tecles de drecera generals del LibreOffice

Accessibilitat al LibreOffice

Ens cal la vostra ajuda!