Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Inserció de mapes de bits

Podeu inserir una imatge de mapa de bits als documents del LibreOffice Writer, el LibreOffice Calc, el LibreOffice Draw i el LibreOffice Impress.

 1. Choose Insert - Image.

 2. Seleccioneu el fitxer. Al quadre Tipus de fitxer podeu restringir la selecció a determinats tipus de fitxers.

 3. Feu clic a la casella Enllaç si voleu un enllaç al fitxer original.

  Si la casella Enllaç està activada, la imatge de mapa de bits es torna a carregar cada vegada que s'actualitza i es carrega el document. Es tornen a aplicar les modificacions que heu fet a la còpia local de la imatge del document i es mostra la imatge.

  Si la casella Enllaç no està activada, sempre treballareu amb la còpia que s'ha creat en el moment d'inserir el gràfic.

  Per incrustar gràfics que s'havien inserit com a enllaços anteriorment, aneu a Edita ▸ Enllaços i feu clic al botó Trenca l'enllaç.

 4. Feu clic a Obri per inserir la imatge.

Edició de mapes de bits

Icones de la barra Imatge

Si seleccioneu la imatge de mapa de bits, la barra Imatge ofereix les eines necessàries per editar-la. Només se n'edita una còpia local en el document, fins i tot encara que hàgeu inserit la imatge com a enllaç.

note

L'aparença de la barra Imatge varia lleugerament en funció del mòdul que utilitzeu.


A number of filters are located on the Image Filter toolbar, which you can open with the icon on the Image Bar.

No es modificarà la imatge original amb els filtres. Els filtres només s'apliquen a les imatges integrades en el document.

Alguns dels filtres obren un diàleg, que podeu utilitzar per seleccionar, per exemple, la intensitat del filtre. La majoria de filtres es poden aplicar diverses vegades per augmentar l'efecte del filtre.

note

Al LibreOffice Draw i al LibreOffice Impress podeu afegir text i gràfics, seleccionar els objectes juntament amb el mapa de bits i exportar la selecció com a imatge de mapa de bits nova.


El diàleg Imatge

 1. Feu clic amb el botó dret del ratolí a la imatge i trieu Imatge del submenú per obrir un diàleg de propietats.

 2. Modifiqueu les propietats de la imatge seleccionada i feu clic a D'acord.

Guardar mapes de bits

Si voleu guardar en un format com ara GIF, JPEG o TIFF, heu de seleccionar la imatge de mapa de bits i exportar-la.

Per exportar un mapa de bits al Draw o l'Impress:

 1. Seleccioneu la imatge de mapa de bits. També podeu seleccionar altres objectes, com ara text, perquè s'exportin amb la imatge; per fer-ho, premeu la tecla Maj mentre seleccioneu o bé obriu un marc de selecció al voltant dels objectes.

 2. Trieu Fitxer ▸ Exporta. S'obri el diàleg d'exportació.

  L'orde Exporta escriu la imatge amb tots els efectes de filtre aplicats en un fitxer. L'orde Guarda com a imatge del menú contextual guarda la imatge sense cap efecte de filtre, si la imatge s'ha inserit com a imatge enllaçada. Una imatge incrustada sempre es guardarà o s'exportarà amb els filtres aplicats.

 3. Al camp Format del fitxer, seleccioneu el format de fitxer que voleu, per exemple GIF o JPEG.

 4. Si només voleu exportar els objectes seleccionats, activeu la casella Selecció.

  Si la casella Selecció no està activada, s'exporta tota la pàgina del document.

 5. Introduïu un nom de fitxer i feu clic a Exporta.

Per a exportar un mapa de bits al Writer: feu clic amb el botó dret del ratolí al mapa de bits i trieu Guarda les imatges. S'obrirà el diàleg Exportació d'imatge. Introduïu un nom de fitxer i seleccioneu un tipus de fitxer.

Ens cal la vostra ajuda!