Addició de zones sensibles a imatges

Els mapes d'imatge permeten adjuntar URL a àrees concretes, anomenades zones sensibles, a una imatge del document. Un mapa d'imatge és un grup d'una o diverses zones sensibles.

Podeu dibuixar tres tipus de zones sensibles: rectangles, el·lipses i polígons. Quan feu clic en una zona sensible, s'obri l'URL a la finestra o al marc del navegador que indiqueu. També podeu indicar el text que apareix quan es passa el ratolí per sobre d'una zona sensible.

Per afegir una zona sensible a una imatge

  1. Col·loqueu el cursor allà on vulgueu afegir el mapa d'imatge al document.

  2. Trieu Insereix - Imatge, seleccioneu una imatge de mapa de bits i inseriu-la.

  3. Amb la imatge seleccionada, trieu Eines ▸ Mapa d'imatge per a obrir l'editor del mapa d'imatge, que mostra la imatge seleccionada i conté les eines d'edició de les zones sensibles.

  4. Utilitzeu les icones de l'editor del mapa d'imatge per dibuixar una forma de zona sensible, per exemple un rectangle, per sobre de la imatge en el fons.

    Per visualitzar un text d'ajuda ampliat sobre les funcions de cada icona, habiliteu l'opció Consells ampliats a - LibreOffice - General.

  5. Introduïu l'URL "Adreça" que s'ha de mostrar al navegador web quan l'usuari faça clic a la zona sensible.

  6. També podeu introduir el "Text" que s'ha de mostrar com a consell quan l'usuari col·loqui el ratolí sobre la zona sensible.

  7. Feu clic al botó Aplica per aplicar els canvis i tanqueu l'editor de mapa d'imatge.

  8. Guardeu el document en el format del LibreOffice o en HTML.

Podeu guardar el mapa d'imatge com a fitxer i penjar-lo en un servidor web, per exemple.

Mapa d'imatge

An ImageMap is a reference-sensitive graphic or frame. You can click on defined areas of the graphic or frame to go to a target (URL), which is linked with the area. The reference areas, along with the linked URLs and corresponding text displayed when resting the mouse pointer on these areas, are defined in the ImageMap Editor.

Hi ha dos tipus diferents de mapes d'imatge. Un mapa d'imatge de client s'avalua a l'ordinador de client, que ha carregat el gràfic des d'Internet, mentre que un mapa d'imatge de servidor s'avalua en l'ordinador del servidor que ofereix una pàgina HTML a Internet. En l'avaluació de servidor, si es fa clic a un mapa d'imatge s'envien les coordenades relatives del cursor dins de la imatge al servidor, i un programa especial del servidor respon. En l'avaluació de client, si es fa clic a una zona sensible determinada del mapa d'imatge s'activa l'URL, com si fos un enllaç de text normal. L'URL apareix sota la busca del ratolí quan el passeu a través del mapa d'imatge.

Com que els mapes d'imatge es poden utilitzar de diferents maneres, es poden emmagatzemar amb formats diferents.

Formats de mapes d'imatge

Els mapes d'imatge es divideixen bàsicament entre aquells que s'analitzen al servidor (per exemple, el vostre proveïdor d'Internet) i aquells que s'analitzen al navegador web de l'ordinador de l'usuari.

Mapes d'imatge del servidor

L'usuari veu els mapes d'imatge del servidor com una imatge o un marc a la pàgina. Feu clic en un mapa d'imatge amb el ratolí i les coordenades de la posició relativa s'enviaran al servidor. Ajudat per un programa extra, el servidor determina el següent pas que cal seguir. Hi ha diferents mètodes incompatibles per definir aquest procés, els més comuns són els següents:

El LibreOffice crea mapes d'imatge per a tots dos mètodes. Seleccioneu el format des de la llista Tipus de fitxer dins del quadre de diàleg Anomena i guarda de l'Editor del mapa d'imatge. Es poden crear diferents fitxers de mapes d'imatge que heu de penjar al servidor. Heu de demanar al vostre proveïdor o administrador de xarxa quins tipus de mapes d'imatge admet el servidor i com podeu accedir al programa d'avaluació.

Mapa d'imatge de client

L'àrea de la imatge o del marc sobre la qual el lector pot fer clic s'indica amb l'aparició de l'URL enllaçat quan el ratolí passa per sobre d'aquesta àrea. El mapa d'imatge es guarda en una capa per sota de la imatge, i conté informació sobre les regions referenciades. L'únic desavantatge dels mapes d'imatge de client és que els navegadors web més antics no els poden llegir; un desavantatge que, tot i així, es resoldrà tot sol amb el temps.

When saving the ImageMap, select the file type SIP - StarView ImageMap. This saves the ImageMap directly in a format which can be applied to every active picture or frame in your document. However, if you just want to use the ImageMap on the current picture or frame, you do not have to save it in any special format. After defining the regions, simply click Apply. Nothing more is necessary. Client Side ImageMaps saved in HTML format are inserted directly into the page in HTML code.

Ens cal la vostra ajuda!