Fontwork per a text gràfic

Podeu utilitzar Fontwork per crear objectes gràfics d'art de text.

Per crear un objecte Fontwork

 1. If you don't see the Drawing toolbar or the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars to enable the toolbar.

 2. On the Drawing toolbar or on the Fontwork toolbar, click the Fontwork Gallery icon.

  Icona Galeria Fontwork

  Galeria Fontwork

 3. In the Fontwork Gallery dialog, select a Fontwork style and click OK.

  The Fontwork object is inserted into your document. Fontwork objects are Custom Shapes. Using the 3D Settings toolbar, you can switch the view at any time from 2D to 3D and back.

 4. Feu doble clic a l'objecte per entrar al mode d'edició de text.

 5. Reemplaceu el text de Fontwork per defecte amb el text que vulgueu.

 6. Press Esc to exit text edit mode.

Per editar un objecte Fontwork

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

  The Fontwork toolbar is displayed. If you do not see the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars - Fontwork.

 2. Feu clic en una icona de la barra d'eines Fontwork.

  Les icones següents estan disponibles:

Per editar més atributs de Fontwork

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

 2. Select the properties from the Drawing Object Properties toolbar. You can change the line thickness, line color, fill color, fill style, and more.

Ens cal la vostra ajuda!