Guardar documents

Esta icona mostra consells sobre com utilitzar el programa de forma més efectiva.

El document es guarda al seu camí i amb el seu nom al suport de dades local, a la unitat de xarxa actual o a Internet, i sobreescriu qualsevol fitxer amb el mateix nom.

Quan guardeu un fitxer nou per primera vegada, s'obri el diàleg Anomena i guarda, on podeu introduir un nom, una carpeta i una unitat o volum per al fitxer. Per obrir este diàleg, trieu Fitxer ▸ Anomena i guarda.

Icona de nota

És possible configurar la creació automàtica de còpies de seguretat a ▸ Carrega/guarda ▸ General.


Extensió automàtica al nom de fitxer

Quan guardeu un fitxer, el LibreOffice sempre afig una extensió al nom del fitxer, excepte quan el nom del fitxer ja té una extensió que coincideix amb el tipus de fitxer. Consulteu la llista d'extensions ODF.

A la taula següent es llisten alguns exemples de les extensions automàtiques:

Introduïu este nom de fitxer

Seleccioneu este tipus de fitxer

El fitxer es guarda amb este nom

el meu fitxer

Text ODF

el meu fitxer.odt

el meu fitxer.odt

Text ODF

el meu fitxer.odt

el meu fitxer.txt

Text ODF

el meu fitxer.txt.odt

el meu fitxer.txt

Text (.txt)

el meu fitxer.txt


Ens cal la vostra ajuda!