Desament automàtic de documents

Per crear un fitxer de còpia de seguretat cada cop que guardeu un document

  1. Trieu Carrega/guarda ▸ General.

  2. Activeu Fes sempre una còpia de seguretat.

Si l'opció Fes sempre una còpia de seguretat està seleccionada, la versió anterior del fitxer es guarda al directori de còpia de seguretat sempre que guardeu la versió actual del fitxer.

Per guardar la informació de restabliment automàticament cada n minuts

  1. Trieu Carrega/guarda ▸ General.

  2. Activeu Guarda la informació de restabliment automàtic cada i seleccioneu l'interval de temps.

Esta orde guarda la informació necessària per restaurar el document actual en cas d'error. A més, en cas d'error, el LibreOffice intenta guardar automàticament la informació de restabliment automàtic per a tots els documents oberts, si és possible.

Ens cal la vostra ajuda!