Disseny de taula

Esta secció conté informació sobre com crear una taula de base de dades nova a la vista de disseny.

Obriu el fitxer de base de dades de la base de dades on voleu una taula nova. Feu clic a la icona Taules. Trieu Crea una taula en vista de disseny per crear una taula nova.

A la vista de disseny, ara podeu crear els camps per a la vostra taula.

Icona de nota

Each field can only accept data corresponding to the specified field type. For example, it is not possible to enter text in a number field. Memo fields in dBASE III format are references to internally-managed text files which can hold up to 64 kB text.


Podeu introduir una Descripció opcional per a cada camp. El text de la descripció apareixerà com a consell als encapçalaments de la columna a la vista de taula.

Propietats del camp

Introduïu propietats per a cada camp de dades seleccionat. Segons el tipus de base de dades, és possible que algunes facilitats d'entrada no estiguen disponibles.

Al quadre Valor per defecte, introduïu el contingut per defecte per a cada registre nou. Este contingut es pot editar més avant.

Al quadre Es necessita una entrada, indiqueu si el camp pot quedar buit o no.

Per al camp Longitud, es pot mostrar un quadre combinat que proporciona les opcions disponibles.

Visió general de les bases de dades

Ens cal la vostra ajuda!