Disseny de taula

This section contains information about how to create a new database table in the design view.

Obriu el fitxer de base de dades de la base de dades on voleu una taula nova. Feu clic a la icona Taules. Trieu Crea una taula en vista de disseny per crear una taula nova.

A la vista de disseny, ara podeu crear els camps per a la vostra taula.

Icona de nota

Cada camp només pot acceptar dades corresponents al tipus de camp indicat. Per exemple, no es pot introduir text en un camp numèric. Els camps de memoràndum en format dBASE III són referències a fitxers de text gestionats internament que poden contindre fins a 64 kB de text.


Podeu introduir una Descripció opcional per a cada camp. El text de la descripció apareixerà com a consell als encapçalaments de la columna a la vista de taula.

Propietats del camp

Introduïu propietats per a cada camp de dades seleccionat. Segons el tipus de base de dades, és possible que algunes facilitats d'entrada no estiguen disponibles.

Al quadre Valor per defecte, introduïu el contingut per defecte per a cada registre nou. Este contingut es pot editar més avant.

Al quadre Es necessita una entrada, indiqueu si el camp pot quedar buit o no.

Per al camp Longitud, es pot mostrar un quadre combinat que proporciona les opcions disponibles.

Visió general de les bases de dades

Ens cal la vostra ajuda!