Busca de taules i documents de formulari

Icon Search

Als fulls de càlcul i als documents en què s'utilitzen els controls de formulari, podeu fer clic a la icona Busca un registre a la barra de formularis per obrir un diàleg i buscar qualsevol text o valor.

Podeu buscar en un o a tots els camps de dades. Podeu seleccionar si el text ha d'estar al principi, al final o a qualsevol ubicació del camp de dades. També podeu utilitzar els comodins ? i *, igual que al diàleg Busca i reemplaça. Podeu trobar informació addicional sobre la funció de busca de la base de dades a l'Ajuda del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!