Addició d'una textura a les barres d'un diagrama

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. Entreu al mode d'edició fent doble clic al diagrama.

  2. Feu clic a qualsevol barra de la sèrie de barres que voleu editar. Totes les barres d'esta sèrie se seleccionen.

    Si només voleu editar una barra, feu clic de nou en esta barra.

  3. Al menú contextual, trieu Propietats de l'objecte. A continuació, seleccioneu la pestanya Àrea.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Ens cal la vostra ajuda!