Ordenació i grups

Des del diàleg Ordenació i grups del Constructor d'informes, podeu definir els camps que s'han d'ordenar a l'informe, i també els camps que s'han de mantindre units per formar un grup. Si agrupeu l'informe per un camp determinat, tots els registres que tinguen el mateix valor que este camp es mantindran units en un grup.

El quadre Grups mostra els camps ordenats en orde descendent. Podeu seleccionar qualsevol camp i fer clic als botons Mou amunt o Mou avall per moure el camp amunt o avall dins la llista.

L'ordenació i l'agrupació s'aplicaran en orde descendent.

Per defecte es crea un grup nou en cada valor canviat d'un registre del camp seleccionat. Podeu canviar esta propietat segons el tipus de camp:

  1. Per als camps de tipus Text, podeu seleccionar Caràcters de prefix i introduir un nombre n de caràcters en el quadre de text que hi ha a sota. S'agruparan els registres que tinguen els primers n caràcters iguals.

  2. Per als camps de tipus Data/Hora, podeu agrupar els registres pel mateix any, trimestre, mes, setmana, dia, hora o minut. A més, també podeu indicar un interval per a les setmanes i les hores: 2 setmanes agrupa les dades en grups bisetmanals, i 12 hores agrupa les dades en grups de mig dia.

  3. Heu d'especificar un interval per als camps de tipus Numeració automàtica, Moneda o Nombre.

Disposeu de tres opcions per indicar que voleu mantindre units uns quants registres a la mateixa pàgina:

  1. No: no es tindran en compte els límits de la pàgina.

  2. Grup complet: imprimeix la capçalera de grup, la secció de detall i el peu de grup a la mateixa pàgina.

  3. Amb detall primer: imprimeix la capçalera de grup en una pàgina només si també és possible imprimir el registre de detall primer a la mateixa pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!