Navegador d'informes

Podeu obrir la finestra Navegador d'informes del Constructor d'informes triant Visualitza - Navegador d'informes.

El Navegador d'informes mostra l'estructura de l'informe. Podeu utilitzar el Navegador d'informes per inserir funcions a l'informe.

Feu clic a una entrada en el Navegador d'informes. L'objecte o l'àrea corresponents quedaran seleccionats a la vista del Constructor d'informes. Feu clic amb el botó dret a una entrada per obrir-ne el menú contextual.

Com introduir funcions a l'informe

El menú contextual del Navegador d'informes vos ofereix les mateixes ordes que la vista del Constructor d'informes i, a més, una sèrie d'ordes addicionals que vos permeten crear funcions noves i suprimir-les.

Podeu introduir funcions utilitzant la sintaxi indicada a la proposta OpenFormula (en anglés).

See Wiki page about Base for some more help regarding the functions in a report.

Com calcular una suma per a cada client

  1. Obriu el Navegador d'informes.

  2. Obriu l'entrada Grups i el grup on vulgueu calcular el cost.

    El grup té una subentrada anomenada Funcions.

  3. Obriu el menú contextual de l'entrada Funcions fent-hi clic amb el botó secundari, trieu que voleu crear una funció nova i seleccioneu-la.

    Visualitzareu la funció al navegador de propietats.

  4. Canvieu el nom, per exemple, a CostCalc, i la fórmula a [CostCalc] + [introduïu el nom de la columna de cost].

  5. Introduïu 0 per al valor inicial.

  6. Ara podreu inserir un camp de text i vincular-lo a [CostCalc] (apareixerà en el quadre de llista de camps de dades).

És possible que hàgeu de definir el valor inicial com el valor del camp [field].

Si hi ha camps en blanc a la columna de costos, utilitzeu la fórmula següent per reemplaçar el contingut dels camps en blanc per zero:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Ens cal la vostra ajuda!