Constructor d'informes

El Constructor d'informes és una eina que vos permet crear informes de les vostres bases de dades. A diferència de l'Auxiliar d'informes, el Constructor d'informes sí que vos permet dissenyar informes segons les vostres preferències. A més, l'informe generat és un document del Writer que també podeu editar.

Icona de nota

Abans d'utilitzar el Constructor d'informes cal que n'instal·leu el component corresponent. També cal instal·lar el programari Java Runtime Environment (JRE) i seleccionar-lo al LibreOffice.


Com instal·lar el programari JRE

Per poder utilitzar el Constructor d'informes cal que tingueu instal·lat el Java Runtime Environment (JRE).

 1. Trieu - LibreOffice - Avançat.

 2. Espereu-vos un moment mentre el LibreOffice recull informació relativa al programari del Java instal·lat al sistema.

  Si es troba una versió recent del JRE instal·lada al sistema, en visualitzareu l'entrada corresponent a la llista.

 3. Feu clic al botó d'opció de davant l'entrada per habilitar l'ús d'esta versió del JRE al LibreOffice.

 4. Assegureu-vos que l'opció Utilitza un entorn d'execució del Java estiga habilitada.

Si no s'ha trobat cap versió del JRE al sistema, obriu el navegador web i baixeu el programari JRE de la pàgina http://www.java.com. A continuació, instal·leu el programari JRE, reinicieu el LibreOffice i torneu a obrir ▸ LibreOffice - Avançat.

Com obrir el Constructor d'informes

 1. Obriu un fitxer del Base o creeu una base de dades nova. La base de dades ha de contindre una taula com a mínim. Esta taula, a la vegada, ha de contindre un camp de dades i un camp de clau primària com a mínim.

 2. Feu clic a la icona Informes de la finestra del Base, i a continuació trieu Crea un informe en vista de disseny.

  S'obrirà la finestra del Constructor d'informes.

El Constructor d'informes es divideix en tres parts. A la part superior de la finestra en visualitzareu el menú, amb les barres d'eines a sota.

A la dreta es mostra la finestra Propietats, que conté els valors de les propietats per a l'objecte seleccionat actualment.

L'àrea esquerra de la finestra del Constructor d'informes mostra la vista del Constructor d'informes. Inicialment, esta vista es divideix en tres seccions, que de dalt a baix són:

 1. Capçalera de pàgina: arrossegueu els camps de control amb text fix a l'àrea Capçalera de pàgina

 2. Detall: arrossegueu i deixeu anar els camps de la base de dades a l'àrea Detall

 3. Peu de pàgina: arrossegueu els camps de control amb text fix a l'àrea Peu de pàgina

Per inserir àrees de Capçalera de l'informe i de Peu de l'informe addicionals, trieu Edita ▸ Afig una capçalera o peu de pàgina d'informe. Estes àrees contenen línies de text que apareixen a l'inici i al final de l'informe.

Feu clic a la icona "-" de davant d'un nom d'àrea per replegar l'àrea a una sola línia a la vista del Constructor d'informes. La icona "-" es convertirà en una icona "+", a la qual podreu fer clic per tornar a desplegar l'àrea.

Podeu inserir camps de la base de dades arrossegant-los i deixant-los anar a l'àrea Detall. Vegeu la secció "Com inserir camps a l'informe".

A més, podeu fer clic a les icones Camp d'etiqueta o Quadre de text de la barra d'eines i arrossegar un rectangle a les àrees Capçalera de pàgina o Peu de pàgina per definir un text que siga igual per a totes les pàgines. Heu d'introduir el text en el quadre Etiqueta de la finestra Propietats corresponent. D'altra banda, també podeu afegir gràfics mitjançant la icona Gràfic.

Com connectar l'informe a una taula de la base de dades

 1. Moveu el ratolí fins a la vista Propietats, on visualitzareu dues pestanyes: General i Dades.

 2. A la pestanya Dades, feu clic a Contingut per obrir el quadre combinat.

 3. Seleccioneu la taula per a la qual vulgueu crear l'informe.

 4. Després d'haver seleccionat la taula, premeu la tecla Tab per eixir del quadre Contingut.

The Add fields to report window opens automatically and shows all fields of the selected table.

Add fields to report

The Add Field window helps you to insert the table entries in the report.

Una vegada hàgeu inserit els camps a la vista Detall, l'informe ja estarà a punt per a l'execució.

Com executar un informe

 1. Feu clic a la icona Executa l'informe Icona de la barra d'eines.

L'informe que heu creat s'obrirà en un document del Writer. Este informe conté tots els valors de la taula de la base de dades que heu inserit.

Si els continguts de la base de dades han canviat, torneu a executar l'informe per actualitzar-ne els resultats.

Com editar un informe

En primer lloc heu de decidir si voleu editar l'informe generat, que és un document estàtic del Writer, o bé si preferiu editar la vista del Constructor d'informes i a continuació generar un altre informe basat en este disseny nou.

El document del Writer s'obri en el mode de només lectura. Per a modificar el document, feu clic a Edita el document a la barra d'informació o trieu Edita ▸ Mode d'edició.

Si voleu editar la vista del Constructor d'informes, en podeu canviar algunes de les propietats.

Feu clic a l'àrea Detalls i a continuació canvieu algunes de les propietats a la finestra Propietats, com ara el color de fons.

Una vegada hàgeu finalitzat, feu clic a la icona Executa l'informe Icona per crear un informe nou.

Quan intenteu tancar el Constructor d'informes, el programa vos preguntarà si voleu guardar l'informe. Feu clic a Sí, anomeneu l'informe i feu clic a D'acord.

Ordenació de l'informe

Si no els ordeneu o els agrupeu, els registres s'inseriran a l'informe segons l'orde en què s'hagen recuperat de la base de dades.

 1. Obriu la vista del Constructor d'informes i feu clic a la icona Ordenació i grups Icona de la barra d'eines. Es mostrarà el diàleg Ordenació i grups.

 2. En el quadre Grups, feu clic al camp que vulgueu que actue com a primer camp de l'ordenació, i seguidament definiu la propietat Ordenació.

 3. Executeu l'informe.

Agrupament

 1. Obriu la vista del Constructor d'informes i feu clic a la icona Ordenació i grups Icona de la barra d'eines. Es mostrarà el diàleg Ordenació i grups.

 2. En el quadre Grups, obriu el quadre de llista Capçalera de grup i seleccioneu la capçalera de grup que vulgueu que es mostre.

 3. Feu clic a la icona Afig un camp Icona per obrir la finestra Afig un camp.

 4. Arrossegueu i deixeu anar l'entrada del camp que vulgueu agrupar a la secció de la capçalera de grup. A continuació, arrossegueu i deixeu anar la resta de camps a la secció Detall.

 5. Executeu l'informe, on es mostraran els registres agrupats.

Si voleu ordenar i agrupar, obriu la vista del Constructor d'informes i a continuació el diàleg Ordenació i grups. D'una banda, seleccioneu que es mostre una capçalera de grup per als camps que voleu agrupar, i de l'altra, que la capçalera de grup s'amagui per als camps que voleu ordenar. Tanqueu la finestra Ordenació i grups i executeu l'informe.

Actualització i impressió de les dades

Quan inseriu dades noves o quan editeu les dades de la taula, un informe nou mostrarà les dades actualitzades.

Feu clic a la icona Informes Icona i a continuació feu doble clic al darrer informe guardat. Es crearà un document nou del Writer que contindrà les dades noves.

Per a imprimir un informe, trieu Fitxer ▸ Imprimeix des del document del Writer.

Ens cal la vostra ajuda!