Data i hora

Podeu obrir el diàleg Data i hora del Constructor d'informes triantInsereix - Data i hora.

Icona de consell

Premeu Maj+F1 i apunteu amb el ratolí un quadre d'entrada per visualitzar un text d'ajuda per a este quadre.


Habiliteu l'opció Inclou la data per inserir un camp de data a l'àrea activa de l'informe. El camp de data mostra la data actual quan executeu l'informe.

Habiliteu l'opció Inclou l'hora per inserir un camp d'hora a l'àrea activa de l'informe. El camp d'hora mostra l'hora actual quan executeu l'informe.

Feu clic a D'acord per inserir el camp.

Podeu fer clic al camp de data o d'hora i arrossegar-lo a una altra posició de la mateixa àrea, i també en podeu editar les propietats a la finestra Propietats.

Ens cal la vostra ajuda!