Auxiliar de consultes - Agrupament

Indica si es vol agrupar la consulta. Per a habilitar aquesta pàgina de l'auxiliar, la font de dades ha d'admetre l'expressió SQL «Group by clauses» («Agrupa per clàusules»).

Camps disponibles

Mostra una llista dels noms dels camps de la base de dades de la taula o consulta seleccionada. Feu clic per a seleccionar un camp, o manteniu premuda la tecla Maj o la tecla mentre feu clic per a seleccionar més d'un camp.

>

Feu clic per a moure els camps seleccionats al quadre al qual apunta la fletxa.

<

Feu clic per a moure els camps seleccionats al quadre al qual apunta la fletxa.

^

Feu clic per moure el camp seleccionat un lloc amunt en la llista.

v

Feu clic per moure el camp seleccionat un lloc avall en la llista.

Agrupa per

Mostra tots els camps que s'utilitzaran per agrupar la consulta.

Auxiliar de consultes - Condicions d'agrupament

Ens cal la vostra ajuda!